İtfaiye Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü


İtfaiye Müdürlüğü


Müdür

Olcay RUNA

e-posta: olcayruna@canakkale.bel.tr


Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre;

  1. İtfaiye Müdürü
  2. İtfaiye Amiri
  3. İtfaiye Çavuşu
  4. İtfaiye Eri kadroları
  5. Diğer büro personeli kadrolarından oluşmaktadır.


İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGEBaşkan'a Mesaj