Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü


Destek Hizmetleri Müdürlüğü


Müdür

Meral HARPUT

e-posta: meralharput@canakkale.bel.tr


Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan Birimler

 • Kayıt ve Arşiv Birimi,
 • İdari İşler Amirliği
 • İhale Birimi
 • 4734 -4735 Sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat İhale Yolu ile Alım Bürosu,
 • Satın Alma ve Doğrudan Temin Yolu İle Alım Bürosu,
 • Etüt Proje Birimi 
 • Makine İkmal, Bakım ve Tamir Hizmetleri Birimi
 • Elektrik Teknisyenliği
 • Marangozhane
 • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
 • Ambar Görevlisi


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGEBaşkan'a Mesaj