Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.10.2018 Tarihli Meclis Gündemi...03/10/2018

GÜNDEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş. Sermaye Arttırımı

4-Çınarlı Köyü, Dardanos Mevkiinde Koruma Amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılması teklifi.

5-Kent içi askeri güvenlik bölgelerinin imar planlarına işlenmesi teklifi.

6-Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 178 adada Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik teklifi.

7-Güzelyalı Köyü, H16C-22B-3A pafta, 217 ada, 2 parselin güneyinde yer alan park alanları ile ilgili bir karar alınması teklifi.

8-Çanakkale Kent İçi İmar Plan Notlarında düzenleme yapılması teklifi.

9-Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 2018/106 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3C pafta, 698 ada, 4 parsel 2537,78 ve 2536,316 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

10-Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 2018/117 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 88 parselde 2536,313 ve 2537,76 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

11-Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 2018/118 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B, 1430 ada, 6-12 parseller ve 1431 ada, 1 parselde 2536,314 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

12-2018 KASIM Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.