Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

04.04.2018 Tarihli Meclis Gündemi...


04/04/2018

GÜNDEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Encümen Üyeliği seçimi

4-İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi

5-Plan Bütçe Komisyonu üyeliği seçimi

6-Sosyal İşler Komisyonu üye seçimi

7-Ulaşım Komisyonu üye seçimi

8-Şoför Seçim komisyonu üye seçimi

9-Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu üye seçimi

10-Denetleme Komisyonu raporunun sunulması.

11-2017 Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

12-Hizmet Grupları İnş.San.Tic.A.Ş. Sermaye Artışı.

13-Kentsel Hizmetler Müt.Tic.ve San. A.Ş. Sermaye Artışı.

14-Macaristan Topolca Şehri ile Kardeş Kent Kurulması.

15-Sözleşmeli Personel Alımı.

16-Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması alanının belirlenmesi.

17-01.03.2018 tarih ve 2018/39 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C pafta, 217 ada, 3 parselde, 2536,291 ve 2537,66 PİN numaralı Uygulama ve Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

18-08.01.2018 tarih ve 2018/11 sayılı Meclis Kararı ile incelemesinin devamına karar verilen, Çınarlı Köyü 29K-4C pafta, 1449 parselde kayıtlı taşınmazın, 2536.263 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

19-Mayıs 2018 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.

20-Çanakkale Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 2018/47 sayılı kararına yapılan itirazlar hakkında bir karar alınması.

21-Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9C-3D pafta, 9 ada, 6-7 parsellerde, 2536,295 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

22-Güzelyalı Köyü, H16C-18D-4D pafta, 107 ada, 1 parsellerde, 2536,292 ve 2537,67 PİN numaralı Uygulama ve Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

23-Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 446 ada, 10 parselde, 2536,293 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

24-Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 356 ada, 1-2 parsellerde, 2536,294 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

25-İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 368 ada, 50-51-53-54 parsellerde 2536,296 ve 2537,68 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

26-Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2C pafta, 495 ada, 110 parselde, 2536,297 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

27-Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A ve H16C-9D-3D pafta, 411, 446, 447, 448, 449, 450 adalarda, 2537,69 ve 2536,298 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı revizyonu yapılması teklifi.