Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

04.01.2018 Tarihli Meclis Gündemi...


04/01/2018

GÜNDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Denetim Komisyonu üye seçimi

4-2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi.

5-Geçici işçi vizesinin alınması

6-Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.

7-Kadro derece değişikliği

8-Zabıta ve İtfaiye Personeli Maktu Mesai ücretlerinin belirlenmesi

9-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/189 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesi devam eden, Çınarlı Köyü, 29K-IVC pafta, 1449 parselde, 2536,263 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

10-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesi devam eden, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2B pafta, 1416 ada, 4 parselde, 2536,265 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

11-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/191 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesi devam eden, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 30 ada, 2 parselde, 2536,266 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

12-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C 14B/ H16C 14A pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde, 2537,56 PİN numaralı, nazım planı revizyonu teklifi.

13-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı ve Çınarlı Köyü Dardanos mevkiinde, 2537,57 ve 2536,268 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı revizyonu teklifi.

14-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C 14D/H16C 14A pafta, 2537,51 PİN numaralı Barbaros kıyı kesimi Nazım imar planı değişiklik teklifi.

15-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C 14A 1C pafta, 217 ada 3 parselde 2537,58 ve 2536,269 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

16-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C 14A 4B pafta, 607 ada, 62-63-64-65-66-75-76-78-84-85-88-90 parsellerde, 2536,270 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

17-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, 27J II B pafta, 2536,271 PİN numaralı 107 ada 1 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

18-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C 9D 2D pafta, 930 ada 1 parselde 2536,272 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

19-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, 27J II C pafta, 137 ada 10 parselde 2536,273 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

20-2018 Yılı Meclis Aylık tatilinin belirlenmesi.

21-Şubat 2018 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.