Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

07.01.2021 Tarihli Meclis Gündemi


   GÜNDEM                                                                                         

   07/01/2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Açılış

2.Yoklama

3.Denetim komisyonu üye seçimi

4.Kredi kullanımı ve yetkilendirme

5.Huzur hakkı ücretinin belirlenmesi 

6.Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi 

7.Geçici işçi vizesi hakkında

8.Boş-Dolu kadro değişikliği

9.Belediye personelinin performans ölçütlerinin belirlenmesi hakkında yönetmelik oluşturulması 

10.2021 yılı maktu mesaileri hakkında 

11.Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 2020/118 sayılı kararına yapılan itiraz hakkında bir kararalınması.

12.Belediye   Meclisinin   09.11.2020   tarih   2020/119   sayılı   Belediye   Meclis   Kararı   ileincelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425ada, 3 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

13.2021 – 2025 yılları 5 yıllık Kamulaştırma Programı yapılması teklifi.

14.Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 23012/125 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Meclisİmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-09D-3D pafta, 30 ada, 2parselde Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

15.Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Meclisİmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1B pafta, 1426 ada, 4parselde, Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

16.Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 23012/125 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Meclisİmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1422 ada, 79parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

17.2021 yılı meclis aylık tatilinin belirlenmesi

18.2021 şubat ayı toplantı gün ve saatinin belirlenmesi