Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

04.07.2018 Tarihli Meclis Gündemi


04/07/2018

GÜNDEM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Açılış
 2. Yoklama
 3. Çanakkale Kent Konseyinin “Cevatpaşa'ya Vefa projesi” ile ilgili bilgilendirmesi.
 4. İçkili Yerler Bölgesi
 5. Kent İçi Trafik Düzenleme Projeleri, Otoparklar Düzenleme Projeleri ile düşey işaretleme mevcut durum tespit, analiz ve projelerinin hazırlanması işinin incelenmesi ve karar alınması.
 6. Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 446 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-101-102-103-106-107 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
 7. Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 450 ada, 46-136-139-144 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
 8. Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1C pafta, 1315 ada, 6 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
 9. Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2D pafta, 1293 ada, 5 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
 10.  Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 30 ada, 2 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
 11. Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2B pafta, 1416 ada, 4 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
 12. Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 1191 ada, 112-126 parsellerde uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.
 13. Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 716 ada, 16 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
 14. Eylül 2018 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.