Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'In 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı


Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'In 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Her 8 Martta kadınların hak ve özgürlük arayışlarına nasıl başladıklarını, bugüne kadar nasıl geldiklerini hatırlatıyor eşitlik, özgürlük ve adalet için dayanışma içinde olmanın, ortak bir mücadele yürütmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu vurguluyoruz.

Ne yazık ki; kadınlarımıza yönelik cinsel istismar, başlık parası, namus cinayetleri, taciz, tecavüz gün geçtikçe artıyor ve kadını bir nesne olarak gören zihniyet hayatın her yerinde dolaşıyor. Kadınlarımız sürekli olarak korku içinde bir yaşama,  tehdit ve şantajlara maruz kalıyorlar. Bizler, erkekler olarak konuşuyoruz, sokaklarda geziyoruz, istediğimizi giyebiliyoruz ama kadınlarımızın özgürlükleri ellerinden alınıyor, ağızlarına bantlar çekiliyor.

Herkes bilmelidir ki, kadına yönelik her türlü şiddet unsuru, insan haklarının en büyük ihlalidir ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Bu suça duyarsız kalanlar da en az olayın faili kadar suçludurlar.

Kıymetli Hemşerilerim,

İnsan hakları temelinde işe; ekonomik, siyasi ve sosyal alanda kadınlarımıza hak ettikleri eşitliği ve değeri sağlayarak başlayabiliriz ve bunu ancak kadın-erkek birlikte başarabiliriz. Kadın hakkı, erkekler tarafından kadınlara bahşedilen bir lütuf değildir. Kadının varlığıyla birlikte elde ettiği ve kimse tarafından inkar edilemez, yok sayılamaz haklardır. Bunun için de örgütlenmek ve sokak aralarındaki sessiz çığlıkların karanlıklar içinde boğulmasına müsaade etmemek gereklidir.  İşte bu bilinç kadınlarımızın yaşadığı her türlü adaletsiz duruma karşı durabilecek güçte olacak ve ülkemizde yaşanan en büyük problemlerin başında gelen kadına yönelik şiddetin kanlı duvarlarını yıkacaktır.

Kadınlarımızın yaşamın her alanında aktif, eşit, özgür ve mutlu olacağı günlere hasret, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum.

Saygılarımla.

 

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı