Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Tıp Bayramı Mesajı


İnsanların kaliteli, mutlu ve esenlikli bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler; eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar.

İnsan sağlığının korunup kollanmasında; sağlık hizmetlerine erişimin kolaylığı, hizmetlerin çeşitliliği, kalitesi, sağlık sorunlarının teşhis ve tedavi süreçlerinin çağın gereklerine uygun yapılabilmesi, uzun, zor hatta hiç bitmeyen bir öğrenme süreciyle, güç koşullarda emek veren doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. Halkın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi adına çaba gösteren sağlık emekçilerimizin çalışma hayatlarında birçok sorunla mücadele ettiğini görüyor, sağlık sisteminin ve dolayısıyla tıp emekçilerimizin omuzlarındaki yükün gün geçtikçe arttığına şahit oluyoruz.

Ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen ve ilk kez 1919’ da işgal altında ki İstanbul’ da tıp öğrencileri tarafından kutlanan 14 Mart Tıp Bayramında, hayatını tıp bilimine ve insanlığın hizmetine adayan, sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı