Sayfa yükleniyor

Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı


Kıymetli hemşerilerim;

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 75. yıldönümündeyiz. Bildiride yer aldığı üzere; tüm insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Ancak ne yazık ki, geçmişte ve bugün de insan haklarına yönelik ihlaller çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır.

İnsanlara yönelik zulüm, ayrımcılık ve hak ihlallerinin karşısında durmak, hepimizin en temel görev ve sorumluluklarındadır. Özgürlüğün, barışın, eşitliğin ve hoşgörünün tesisi için çok önemli olan bu anlayış, bireysel haklarımızın korunması bağlamında kendimize karşı göstereceğimiz ve göreceğimiz saygının da temel basamağını oluşturmaktadır.

Beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi en temel haklar başta olmak üzere, herkesin eşit ve adil bir düzende hoşgörüyle bir arada yaşadığı, hak ihlallerinin olmadığı bir dünya ve gelecek temennilerimle 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve Demokrasi Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum.

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Çanakkale Belediye Başkanı