Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü Mesajı


Kuşkusuz ki hepimiz; bitkiler, ağaçlar, hayvanlar, su, toprak gibi doğanın ayrılmaz birer parçasıyız, ancak bazen sadece kendi varlığımızı ve kendi gereksinimlerimizi düşünerek, diğer canlı yaşamını yok sayarak, görmezden gelerek, onların da gereksinimleri olduğunu ve bu gereksinimleri giderebilmek için insana ihtiyaç duyulduğunu unutarak yaşıyoruz.

Binlerce yıldır insanlar tarafından evcilleştirilmiş, böylelikle vahşi hayattan kopmuş ve insanla birlikte ve yine insanlığa katkı sunarak yaşamış pek çok canlıyı zorluklarla dolu yaşamlara mahkûm etmek büyük bir insanlık ayıbıdır.

Yeryüzünde tüm canlıların birbiriyle uyum ve ahenk içinde yaşayabileceği bir yaşam hiç de zor ve imkânsız değil. Unutmamız gereken bir önemli ayrıntıda; doğa insansız yapar, ama insan doğasız yapamaz, doğayı oluşturan diğer canlılardan yoksun bir hayat süremez.

Zorlukla, çaresizce sokaklarda bir başlarına yaşamak zorunda olan her hayvanın bir can taşıdığını, acıktığını, susadığını unutmamak, en çok da sevgiye hasret yaşadıklarını sürekli hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor.

“Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.” diyerek ne de güzel söylemiş filozof. Gerçekten insanların, hayvanlara karşı tutumları o insana dair birçok doğru bilgi veriyor. Bizler bu kentin ve sosyal hayatın vazgeçilmez parçası olan can dostlarımıza daha rahat ve sağlıklı bir yaşam sunmak için projeler üretiyor, beraberce daha mutlu ve barışçıl bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz.

Kıymetli Kentliler, üzülerek söylüyorum ki uzun zamandır birlik, beraberlik, hak için mücadele ediyorken, vicdandan ve ahlaktan yoksun birileri, çok kısa bir süre önce bu kentte can dostlarımıza haince tuzak kurmuş, bunun sonucunda birçok can dostumuz acı içinde hayatını kaybetmiştir. Bu düpedüz alçaklıktır, cinayettir. Herkes bilmelidir ki, bu kentin Belediye Başkanı olarak can dostlarımıza yönelik her türlü vahşeti, insanlık dışı girişimleri şiddetle kınıyor, hayvan dostu kentimizde yaşanan bu olayların son bulması için elimden geleni yapmaya devam edeceğimi bilmenizi istiyorum.

Sokakta yaşayan hayvanlarımızı korumak, kollamak ve onlar için en iyi şartları oluşturmak her birimizin hem insani hem vicdani görevidir. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde bir nebze olsun farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı her gün koruyabilmek inancımla tüm kentlilerimden duyarlı olmalarını bekliyor, hayvan dostu kent Çanakkale’den tüm hemşerilerimi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.


Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı