Sayfa yükleniyor

Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Sivas Katliamını Anma Mesajı


Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Sivas Katliamını Anma Mesajı

Üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen tarihimize ve yüreklerimize çok acı bir şekilde kazınan, unutmadığımız ve unutmamızın mümkün olmadığı bir tarihtir 2 Temmuz 1993. Pek çok aydın, sanatçı ve fikir insanımızı buluşturan Pir Sultan Abdal Şenliklerinin kutlandığı Madımak Oteli, karanlık bir zihniyet tarafından ateşe verilmiş, o ateş ise otelin içindeki pek çok canla birlikte insanlığı, vicdanları da yakıp kül etmişti.

Halbuki biz böyle değildik; biz hala böyle değiliz, biliyorum, inanıyorum. Kadim bir geçmişi bulunan, sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin esas alındığı, çok kültürlü bir toplumuz biz. Ve yaşadığımız her katliam, her insanlık dışı olay bu kültürümüze, bu dokumuza, kardeşliğimize, çağdaşlığa, laikliğe ve barışa büyük bir zarar veriyor. Bunu görmek, idrak etmek durumundayız. Birliğimizi, beraberliğimizi, çok sesliliğimizi korumalı, farklılıklarımızı benimsemeli, kimseyi ötekileştirmemeliyiz. Hoşgörü ve barış içinde, huzurla yaşamanın, çağdaşlığı yakalamanın, barışı tesis etmenin olmazsa olmaz tutumudur bu.  

Bizleri birleştiren, kardeşçe bir arada tutan tüm kadim değerlerimizin sonsuz olması, tarihimize böyle büyük acıların bir daha kazınmaması temennilerimle, 30 yıl önce Sivas Katliamında çok acımasız bir şekilde yaşamdan koparılan tüm canları bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum.


Ülgür GÖKHAN 

Çanakkale Belediye Başkanı