Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 5 Aralık Kadın Hakları Günü Mesajı


“Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir.” M. Kemal ATATÜRK

 

Değerli Dostlarım,

Üzerinde yıllardır konuştuğumuz en önemli konulardan birisi olan kadın haklarının temelinde kadınların erkeklerle eşit sosyoekonomik, yasal ve siyasi haklara sahip olması fikri bulunur. Yaşamın değeri, kadın ile erkeğin eşit koşullarda sahip olduğu haklar ile ölçülür, sağlıklı toplumlar ancak birlikten ve eşitlikten doğar.

Çok üzgünüm ki günümüzde hala kadınların cinsiyetleri yüzünden ödemek zorunda oldukları ağır bedeller olduğunu görüyoruz. Özellikle geri kalmış ve bağnaz toplumlarda kadın sadece cinsel bir obje olarak görülüyor ve kadının bedeni üzerinde hak iddia ediliyor. Kadınlar vahşice öldürülüyor, tecavüze uğruyor, eziliyor, ötekileştiriliyor ve değersizleştiriliyor.  Kadınların eğitim hakları ellerinden alınıyor. Kadınlara eş seçme hakkı bir yanda dursun, çocuk yaşta evlendiriliyorlar. Hala birçok geri kalmış ülkenin hukuki düzeninde kadınlara negatif ayrımcılık yapılıyor.

Bu durum, kadınların hak arayışlarının uzun yıllardır bir yaşama mücadelesi olarak kendini gösterdiğini kanıtlıyor.  Ne yazık ki gelişmiş toplumlarda bile kadınların var olan şiddet sarmalına hapsedildiğini görüyoruz. Ülkemiz bu konuda zamanın aksine bir şekilde gelişim gösteriyor.  Öyle ki, seneler önce Mustafa Kemal ATATÜRK, hayatı boyunca her fırsatta kadın haklarının ve kadının toplumdaki rolünün önemini vurgulamış, sosyal hayatın kadınsız düşünülemeyeceğinin altını çizmiştir. Bu bağlamda 5 Aralık 1934’de pek çok Avrupalı kadından önce, Türk kadınlarının elde ettiği seçme ve seçilme hakkı da, kuşkusuz ki karanlık zihniyeti yok etmek adına atılmış en önemli adımlardan biridir. Bu adımı geliştirmek, kadınlarımızı her alanda özgürleştirmek, hayata katmak şüphesiz ki toplumdaki herkesin vazifesidir.

Kadınların sahip olması gereken temel haklarının kâğıt üzerinde kalmadığı, eşitçe ve özgürce bir yaşam dileğimle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, tüm kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum.

 

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı