Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı


Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Beyannamesini kabul etmiş, 1950 yılında da İnsan Hakları Günü kutlanmaya başlamıştır. Ülkemizde 1949 yılından beri geçerliliğini sürdüren bu hakların en temel özelliği evrensel ve kişiden kişiye değişmez nitelikte olmasıdır.

Değerli Hemşerilerim,

Biliyoruz ki insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin bütünü insan haklarını oluşturur. Bu haklar, tüm insanların eşit nitelikte doğduğunu ve doğum ile edindiği hakların her hangi bir nedenle elinden alınamayacağını veya gasp edilemeyeceğini vurgular. Irk, renk dil, din, düşünce, ifade anlamında insan yaşamı için zaruri nitelikte olan insan hakları, bu bağlamda “özgürlüğün”, “barışın” ve siyasi gündemlerde kendini konumlandıran fakat bununla yetinmeyerek insani değerlerin birçoğunu anlamında barındıran “demokrasinin” de temelini oluşturur. Bu nedenledir ki demokrasi temellinde kurulan insan hakları eşitliğin, adaletin, düşünce özgürlüğünün, barış ve hoşgörünün en değerli tohumudur.

Tüm bu hislerimle insan haklarının ihlal edilmediği, insanların hiçbir nedenden dolayı ötekileştirilmediği bir yaşam temenni ediyor, Barışın ve Özgürlüklerin kentinden herkesin İnsan Hakları ve Demokrasi haftasını en içten dileklerimle kutluyorum.

Saygılarımla

 

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı