Sayfa yükleniyor

Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Engelliler Haftası Mesajı


Bilindiği üzere; genetik faktörler, yaralanmalar, çeşitli fiziksel veya zihinsel hastalıklar neticesinde insan vücudunun bazı hareketlerinin, duyularının veya işlevlerinin kısıtlanması durumuna engellilik diyoruz. Engellilik, hep ifade edildiği gibi doğuştan olabilir veya yaşamın herhangi bir döneminde oluşabilir. Engellik durumu bireyi kısıtlayabilir, zorlayabilir lakin şüphesiz ki en büyük engel çevreden gelen negatif yaklaşımdır. Engellilik, halen en yaygın ayrımcılık türlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Oysaki engelli bireylerimizin ve yakınlarının/bakım verenlerinin yaşadığı tüm sorunlar toplum hayatını yakından ilgilendiren konular arasındadır. Kimse içinde bulunduğu fiziki veya ruhsal hastalık nedeniyle diğerlerinden eksik hissetmemeli, daha önemlisi hissettirilmemelidir kanaatindeyim. Bu nedenle birinci önceliğimiz sağduyu ve empati olmalıdır. Engelli bireylerimizin toplum hayatının her noktasında rahat edebilmeleri için yönetimler başta olmak üzere tüm bireyler olarak sorumluluk almalıyız.

Yaşadıkları, göğüsledikleri tüm sorunlar ortadayken, eğitimden spora, iş dünyasından sanata pek çok alanda çok kıymetli başarılar göstererek toplumun her noktasında çok güzel yerlere gelebildiklerini defalarca kanıtlayan engelli bireylerimize, onların zaman zaman fazlasıyla zorlu olan yolculuklarına azim ve kararlılıkla eşlik eden yakınları veya bakım verenlerine de yürekten teşekkür etmek isterim. Çanakkale Belediyesi olarak, kurumumuz ve kentimizin engelli dostu olması, engelli bireylerimizin her alanda rahat edebilmesi için çalıştığımızı da bir kez daha belirtmekte fayda görmekteyim.

Bu duygu ve düşüncelerle; engelli bireylerin yaşadığı sorunlar, engelliliğin önlenmesi, engelli bireylerin sosyal yaşamda da var olabilmeleri gibi konuların ele alındığı ve farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bu konuya ilişkin toplumsal sağduyunun artması temennimle, tüm engelli bireylerimize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.


Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Çanakkale Belediye Başkanı