Sayfa yükleniyor

Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Laiklik İlkesinin Anayasaya Kabulünün Yıldönümü Mesajı


Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Laiklik İlkesinin Anayasaya Kabulünün Yıldönümü Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin en önemli yapı taşlarından olan “laiklik” ilkesi, 5 Şubat 1937 tarihinde, 1924 Anayasası'nda yapılan değişiklikle resmen tanınır olmuş ve Anayasamızın değiştirilemez temel ilkeleri arasındaki yerini almıştır.

Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden biri olan, ülkenin ve toplumun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için de laiklik ilkesinin önemi çok büyüktür. Zira laiklik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği üzere yalnızca din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. Laiklik; tüm yurttaşların din, vicdan ve ibadet özgürlüklerini devlet nezdinde güvence altına alırken, diğer yandan da aklın, bilimin ve hukukun üstünlüğünün esas alınması demektir.

Hoşgörü ve barış ikliminin hâkim olduğu, din ve vicdan özgürlüklerine, insan haklarına saygılı demokratik bir anlayışla, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş, sürdürülebilir bir toplum hayatı için laiklik ilkesinin önemi ve etkisi çok büyüktür. Bu ilkeyi iyi anlamamız, içselleştirmemiz ve sahip çıkmamız ise, önemli vatandaşlık görevlerimizdendir.

Bu duygu ve düşüncelerle; insan hak ve özgürlüklerinin temelini oluşturan, özgür iradeyi temsil eden, Cumhuriyetimizin vazgeçilmez temel değerlerinden Laiklik İlkesinin Anayasaya kabul edilmesinin 86. yılını gururla kutluyorum.

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Çanakkale Belediye Başkanı