Sayfa yükleniyor

Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Yerli Malı Haftası Mesajı


Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Yerli Malı Haftası Mesajı

Bilindiği üzere yaşamsal döngümüzün en önemli unsurlarından biri tüketimdir. İnsanoğlu, sürekli bir tüketim içerisindedir. Sonu olmayan bu döngüde kaynakların bilinçli ve tutumlu kullanımı ise çok önemlidir. Ülkemizde, tarihi 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan ve ana başlıkları arasında yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve tüketilmesi gibi konuları içeren İzmir İktisat Kongresine uzanan Yerli Malı Haftası da tam da bu noktaya işaret etmektedir. Bu hafta ile ekonomik kalkınma için yerli mallarının üretiminin desteklenmesi, tüketimde yerli malının tercih edilmesi, tutumlu ve bilinçli bir tüketim ile fazlanın tasarruf edilmesi konularına dikkat çekilir.

Bizim de Çanakkale Belediyesi olarak uzunca bir süredir üzerinde durduğumuz ve çalışmalar yürüttüğümüz konulardan biri de yerel kalkınmadır. Özellikle ekonomik refah adına kendi üreticimizin ve ürünlerimizin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada iyi bilindiği üzere biz de uzun yıllardır Tohum Sandığımızda yerel ve atalık tohumlarımızın artırılması için çalışıyor, kent merkezinin pek çok noktasında ekim ve hasatlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu çalışmalarımızı İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası ile taçlandırıyoruz. Ücretsiz toprak analizi hizmetimiz, tohum ve mahsul paylaşımlarımız başta olmak üzere pek çok alanda hem üreticimizin hem de tüketicimizin yanında olmaya, desteklemeye devam ediyoruz.

Öte yandan bu desteklemenin, bu çalışmaların bireysel olarak vatandaşlar nezdinde de devam ettirildiği takdirde anlam bulacağına ve süreklilik kazanacağına inanıyorum. Yerelden genele kalkınmayı ancak el ele vererek, yerli üreticimizi teşvik ederek, yerli ürünleri satın alarak başarabiliriz. Bu noktada Yerli Malı Haftasının hedeflerinde işaret edildiği üzere tutumu ve tasarrufu elden bırakmamak da önemli bileşenlerden biridir.

Bu doğrultuda yapılacak ve geneli kapsayan çalışmalar ile hem yerli üreticimizin hem de tüketicimizin yüzünün gülmesini, bereketli topraklarımızdaki üretimin her daim canlı kalmasını ve ekonomik refahımızın yükselmesini temenni ediyor, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftasını kutluyorum.


Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN 

Çanakkale Belediye Başkanı