Sayfa yükleniyor

Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Mesajı


Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Mesajı

25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele veren üç kız kardeşin vahşice katledildiği acı dolu ve utanç verici bu tarih, BM Genel Kurulu kararı ile kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmiştir.

Bu gün vasıtasıyla şiddete, zorbalığa karşı durmadıkça ne yazık ki dünyanın her yerinde her geçen gün kadınlarımızın fiziki ve psikolojik şiddete, istismara, cinayetlere, baskıya ve hakarete maruz kalmasının, çocuk gelin olgusunun yok olmasının, cinsiyetçilik tabularının yıkılmadan kadınlarımızın iş ve sosyal hayatta hak ettikleri mevkilerde bulunamamasının ve daha pek çok alanda kadınların maruz kaldığı insan hakları ihlaline varan olayların engellenemeyeceğini biliyoruz.

Dünya; kadın, erkek, çocuk, hayvan, tabiat demeden tüm canlıların bir arada huzurla, ahenkle yaşayabileceği bir yerken, akla mantığa sığmayan davranışlar, bitmek bilmeyen öfke ve şiddetle hayatı bir başkasına zindan etmenin, bir başkasının hayatını karartmanın hiçbir algı ve inançta yeri yoktur, olamaz. Dolayısıyla bu noktada, toplumların eğitim başta olmak üzere ekonomik ve psikolojik refahı gibi pek çok konuya hassasiyetle eğilmek gerekmektedir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle, ben de şiddetin her türlüsünü lanetlediğimi bir kez daha yüksek sesle dile getirirken, başta kadınlarımız ve çocuklarımız olmak üzere dünyanın her noktasında herkesin ve tüm canlıların eşit ve adil bir şekilde, şiddetten, savaşlardan, kavgalardan uzak, barış ve hoşgörü içinde yaşayabileceği günler diliyorum.


Saygılarımla

Ülgür Gökhan

Çanakkale Belediye Başkanı