Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Sosyal Adalet Günü Mesajı


İnsanların bir arada yaşamaya başlaması ile birlikte kişisel hak ve özgürlük kavramları ortaya çıkmış, günümüze kadar gelişerek gelen süreçte ise, bireylerin diğer bireylerle, diğer bir deyişle toplumla olan ilişkilerinin olumlu ve pozitif denge unsurlarından biri de sosyal adalet kavramı olmuştur.

Gelir eşitliği, sosyal ve ekonomik dışlanmaların önüne geçme, cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık gibi temelinde insan haklarını da barındıran pek çok konu başlığında var olması gereken sosyal adalet, tüm insanlar için hava ve su kadar elzem bir olgu olması ile birlikte, toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biridir. Dolayısıyla sosyal adalet; devlet politikaları ile başlayarak önce eğitim ile içselleştirilmeli ardından da düzenlenen uygulamalar ve/veya mutlak kurallar ölçütünde toplumun tüm kesimlerine yayılmalıdır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2009 yılından itibaren her yıl 20 Şubat tarihinde kutlanan Dünya Sosyal Adalet Günü vesilesiyle de istihdamın yaygınlaşarak yoksulluğun ortadan kaldırıldığı, eğitim ve sağlık imkanlarından herkesin eşit ölçüde yararlanabildiği, cinsiyeti, dili, dini, ırkı sebebiyle kimsenin dışlanmaya maruz kalmadığı, herkesin bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinde layıkıyla ve insanca yaşayabildiği, sosyal diyalogun yanı sıra, temel ilke ve haklar yoluyla da herkes için adil ve eşit bir düzenin bulunduğu bir dünya temenni ediyorum.

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı