Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Laiklik İlkesinin Anayasaya Kabulünün 84. Yıldönümü Mesajı


Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Laiklik İlkesinin Anayasaya Kabulünün 84. Yıldönümü Mesajı

Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinden ve en önemli yapı taşlarından biri olan ‘laiklik’ ilkesi, 5 Şubat 1937 tarihinde, 1924 Anayasası'nda yapılan değişiklik ile ülkemizde resmen tanınır olmuş ve Anayasamızın değiştirilmez maddeleri arasında yerini almıştır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, laiklik yalnızca din ve devlet işlerinin ayrılması değil, tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğüdür aynı zamanda. Diğer bir deyişle laiklik; kişilerin hak, hukuk ve seçim özgürlüklerinin devlet nezdinde güvence altına alınmasını sağlamakta; demokrasiye, insan haklarına ve eşit yurttaşlık bilincine önemli katkılar sunmakta; öte yandan toplumda da hoşgörü felsefesinin gelişmesine ön ayak olmaktadır. Çağdaşlığı, aklı ve bilimi merkez alarak toplum yaşamının her noktasında huzur ortamının inşası için temel oluşturan, hayatın her döneminde sıkı sıkıya sarılmamız gereken ve bugün halen önemini ve güncelliğini koruyan bu kıymetli ilkeye sahip çıkmak, bizlerin en önemli vazifelerinden biridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, özgür düşünce ve özgür iradeyi temsil eden Cumhuriyetimizin vazgeçilmez temel niteliklerinden olan Laiklik İlkesinin Anayasaya kabul edilmesinin 84. yılını gururla kutluyorum.

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı