Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı


Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

İnsan hakları; geçmişten günümüze hem sosyal ve kamusal alanın hem de devlet otoritesinin merceğinde olan, her kuşakta tartışılagelmiş, devamlı surette özgürlük ve hürriyet olgularıyla birlikte anılmış, özünde insanın yalnızca 'insan olma' sıfatıyla bile elinde bulundurduğu değerler bütünüdür.

Bu değerler, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen, ülkemizde de 1949 yılından bu yana geçerliliğini sürdüren İnsan Hakları Beyannamesinde kapsamlıca belirtilmiş, özetle tüm insanların doğumdan ölüme hür ve haklar bakımından eşit olduğu vurgulanmaktadır.

Öte yandan insan hakları bugün, toplumların ve uluslararası hukukun en önemli referans noktalarından biridir. Gerek devletlerin sosyo-politik yatırımları gerekse bireysel yaşamın her adımında insan hakları yer almaktadır. Ancak ne var ki, geçmişten günümüze değin süren ve ister çıkarlar çatışması ister güçlü ile güçsüzün savaşı ister başka bir kavram diyelim; çeşitli nedenlerden dolayı insan hakları ihlalleri de sayısız örnekle karşımıza çıkmaktadır. Evrensel ölçekteki bu sorunu meydana getiren ihlaller nedeniyle; örnekler sayısız olsa da eğitim alamayan, tacizlere uğrayan, ekmek parası için canını dişine takan, kimi sokakta yaşayan kimi sokağa dahi çıkamayan, sağlığından ve dahası canından olan milyonlarca insan bulunmaktadır.

İnsanın varoluşunu simgeleyen ve belgeleyen insan haklarının ihlali, toplumsal yaşamda ayrışmalara, bölünmelere neden olacağı gibi barış ve kardeşliği zedelemekte, insanlar arası diyalogsuzluğu, uçurumları ve daha pek çok problemi de gün yüzüne çıkarmaktadır. Oysa ki çağdaş ve sağlıklı bir toplum hayatının önceliği empati, saygı, barış gibi kavramlar olmalıdır.

İnsan Hakları Beyannamesinde belirtildiği üzere tüm insanların temel hak ve özgürlükler bakımından eşit olduğuna yürekten inanıyor ve bu anlamda insan hakları ihlallerinin de tüm dünyada son bulmasını diliyorum. Bu doğrultuda, bu değerlerin bir gün tüm dünyada içtenlikle benimseneceğine ve kabul göreceğine olan inancım ile İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasını kutluyorum.

Saygılarımla

Ülgür Gökhan

Belediye Başkanı