Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Laiklik İlkesinin Anayasaya Kabulünün 83. Yıldönümü Mesajı...


“Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK


Laiklik; kişilerin hak, hukuk ve seçim özgürlüklerinin devlet nezdinde güvence altına alınmasını ve eşit yurttaşlık bilincinin temelinin oluşmasını sağlar. Bu anlamda “Laiklik” hoşgörünün en değerli örneklerinden birisi, özgür düşüncenin topluma en güzel yansımasıdır.

Cumhuriyetimizin vazgeçilmez ilkesi, inanç hürriyetinin garantisi olan Laiklik ilkesi 5 Şubat 1937 tarihinde 1924 Anayasası’nda yapılan değişiklik ile Anayasamızın değiştirilmez maddeleri arasında yer almıştır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün en nadide emanetlerinden birisi olan, özgür düşüncenin ve inancın kıymetli ilkesinin Anayasaya kabul edilmesinin 83. yılını gururla kutluyor, saygılarımı sunuyorum.


Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı