Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Engelliler Haftası Mesajı...


Kişinin fizyolojik, psikolojik, anatomik yapısı veya işlevlerindeki eksiklik ya da anormallikler, özürlülük, sakatlık veya engellilik durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, doğuştan gelebileceği gibi, yaşantımızın herhangi bir döneminde hepimizin karşılaşabileceği olgulardır.

Her hangi bir sebepten dolayı kişinin içinde bulunduğu engelliği sadece ‘hastalık’ olarak nitelememiz, toplumsal bütünleşmemizi zorlayabileceği gibi engelli bireyleri de soyutlayabilen bir söylemdir. 

Oysa ki engellilik sadece bunu yaşayan kişileri veya onların ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirir, ilgilendirmelidir… Fiziki veya psikolojik kısıtlılıkları bulunan tüm bireyleri sosyal yaşama katmak, onlara ve ailelerine destek olmak, yüklerini hafifletmek, bunun bir hastalık değil, hep birlikte üstesinden gelinebilir bir durum olduğunu hissettirmek hepimizin görevleri arasındadır, diğer bir deyişle ‘insan’ olmanın sorumluluğudur.

Bu bilinçle, biz de Çanakkale Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın evlerine kapanmalarını, kendilerini sosyal yaşamdan soyutlamalarını veya bir şekilde soyutlanmalarını asla istemiyoruz. Bu güzel kenti paylaştığımız her vatandaşımız için ürettiğimiz hizmet, aynı zamanda engelli kentlilerimizin rahatı da düşünülerek üretilmiştir. Onlar bu kentin yaşayanları olarak, toplu taşımada, sokakta, kafelerde, istedikleri her mekânda rahatça hareket etmelidir.

Yerel yönetim olarak kentteki günlük yaşam rutininde engelli bireylerimizin ihtiyaç duyabileceği üstyapı, ulaşım gibi hizmetleri sağlıyor, onların eğitim başta olmak üzere sosyal hayata karışmaları için proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, iş hayatında da var olabileceklerini hem kendilerinin hem de toplumun kabul etmesi amacıyla Çanakkale Belediyesinde birlikte, yan yana görev yaptığımız pek çok engelli arkadaşımız da var…

Ne var ki, bu gelişimin sürdürülebilmesi, toplumun tüm dinamiklerinin birlikte hareket etmesiyle sağlanabilecek bir durumdur. Bu nedenle, hepimizin öncelikli yapması gereken empatidir…

Bu duygu ve düşüncelerle, 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki Engelliler Haftasını kutluyor, engelli vatandaşlarımıza hayatın her alanında birlikte olabileceğimiz, güzel günler diliyorum.


Saygılarımla


Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı