Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Mesajı...


Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Mesajı...

Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) nün önerisi ile 21 Mart, “ Dünya Ormancılık Günü” olarak 1975 yılından bu yana ülkemizde de kutlanmaktadır.

Doğanın bize en büyük armağanlarından olan ve yenilenebilir kaynak olarak nitelendirilen ormanlar, sağladığı hammaddenin yanında, temiz su, temiz hava, yaban hayatı, erozyon kontrolu, rekreasyon ve ekosistem değerleri ile sahip olunan en büyük servetlerdendir. İnsanlık eğer yeterli şansı verirse, ormanlar yenilenebilir, kendini yeniden üretebilir, onarabilir. Ne yazık ki rakamlar Avrupa kıtası dışında bütün dünyada ormanların hızla azaldığını göstermektedir. 

Resmi veriler, ülkemizdeki orman alanlarının arttığını gösterse de, son yıllarda verilen izinlerle (49-99 yıllık) ormansızlaştırılan, orman niteliğini kaybeden alanlardaki artışlar dikkat çekmektedir.

Çanakkale yüzölçümünün yarıdan fazlası orman ile kaplı, eşsiz doğal güzelliklere sahip ülkemizin şanslı illerindendir. Sınırlarımız içinde bulunan Kazdağları dünya üzerindeki önemli gen kaynaklarından ve orman ekosistemlerinden biridir. Kazdağları tek başına çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Son yıllarda ilimizde ve bölgemizde yoğunlaşan kömürlü termik santraller ve metalik madencilik faaliyetleri gerek Kazdağları, gerekse diğer orman alanlarımız açısından en büyük tehditi oluşturmaktadır. Bu işletmelerin çalışmaları sonucunda oluşacak çevresel etkiler dışında, enerji nakil hatlarının geçtiği ve madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki ormansızlaştırma ve yangın riskinin artması ormanlarımız, toprak ve su kaynaklarımız açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Sürdürülebilir yaşamın güvence altına alınması, çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme gibi kavramlar dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Ormanlarımız, bu noktada kaybetmeyi göze alamayacağımız kadar yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle çocuklar ve gençlerimizin çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişmesi ülkemizin geleceğinin güvencesi olacaktır. Ormanlarımızın sağladığı kamu yararının öncelikli kılınması yeniden sağlanmalı, ormanlarımızın varlığını devam ettirme sorunu yaşadığı unutulmamalıdır. 

Ormanlarımızı korumak ve geliştirmenin, gelecek kuşaklara aktarmanın, bugünkü emanetçileri olan bizler için tarihsel bir görev olduğunun bilinciyle, 

Tüm hemşerilerimizi, 21 Mart Dünya Ormancılık Gününde ormanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.

Saygılarımla.

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı