Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Sivil Katılım Projesi Çalışmaları Çanakkale'de Gerçekleştiriliyor


Sivil Katılım Projesi Çalışmaları Çanakkale'de Gerçekleştiriliyor

Ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) olan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamındaki pilot illerden biri olan Çanakkale'de projenin çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında kentimizde farklı kurumlardan 12 asil ve 12 yedek üyeden oluşan Sivil Katılım Görev Gücü oluşturulurken, bu ekip Afet Hazırlığı ve Afet Sonrası Yapılanma, Katılımda Kurumsallaşma ile Çevre ve İklim Değişikliği tematik alanlarında çalışmalar yürütüyor. Sivil Katılım Görev Gücü tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında ortaya konacak eylem planlarının, Çanakkale Belediyesi Stratejik Plan hazırlama aşamasına entegre edilmesi hedefleniyor.

Heyetten Başkan Erkek'e Ziyaret

Projenin 4-5 Temmuz tarihlerini kapsayan çalışma programı doğrultusunda ise, Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi faydalanıcı İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sivil Katılım Görev Gücü üyeleri, Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i makamında ziyaret etti. Heyet, Sivil Katılım Görev Gücü ile Sivil Katılım Strateji ve Eylem Planlarına ilişkin Başkan Erkek'e bilgiler verdi.

Proje Hakkında

Türkiye'de demokratik yerel yönetişim için sevil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında; sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımın artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı Sivil Toplum-Kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmakta olup Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, IPA-II Sivil Toplum Sektörünün lider kurumu olarak, projenin etkin bir biçimde uygulanması ve izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmektedir


04.07.2024 16:33