Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri ve Eski Şehir Kütüphanesinin Bulunduğu Alana İlişkin Yapı Ruhsat Belgeleri Düzenlendi


Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri ve Eski Şehir Kütüphanesinin Bulunduğu Alana İlişkin Yapı Ruhsat Belgeleri Düzenlendi

Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri ve Eski Şehir Kütüphanesinin bulunduğu alana ilişkin 30 Aralık 2016 tarihinde Çanakkale Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrasında yapılan işlemlerin ardından, Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda uygulama projeleri teslim edilen Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Kültür Merkezi Binası ve Kütüphane Binası için 21 Aralık 2018 tarihli yapı ruhsat belgeleri düzenlenmiştir. İlgili protokol kapsamında yapım çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecektir.

Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri ve Çanakkale İl Halk Kütüphanesine İlişkin Bilgiler

Proje Alanı: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Cevatpaşa Mahallesi, H16C 9D 4C pafta, 22 Ada 83 Parsel,  23 Ada 24 Parselde kayıtlı taşınmazlar, Akol Otelin bitişiğinde Türkan saylan Sosyal Tesisleri ve Eski Şehir Kütüphanesinin bulunduğu alandır.

1) 30.12.2016 tarihinde Çanakkale Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştır.

2) 01.03.2018 tarih 2018/48 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile fonksiyon alanının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olması, 22 ada 83 parselde H:18.50 m yükseklikte, Kayserili Ahmet Paşa Caddesinden cephe alan taraftan 10.00m, otelden 3.00m, Ordu Sokaktan 2.00m, İzzet Çetin Sanat Sokaktan 0.00m çekme mesafesi işlenmesi; 23 Ada 24 Parselde ise 15.50m yükseklikte, İzzet Çetin Sanat Sokaktan ve komşu parsellerden 0.00m; Ordu sokaktan 2.00m çekme mesafeleri işlenmesi; “Bodrum katta 2 kat otopark alanı (mekanik vb. olarak düzenlenecektir. Uygulama projesi belediye meclisince onaylatılacaktır”  şeklinde plan tadilatı yapılmıştır.

3) 22.05.2018 tarih 4674 sayılı Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ile avan projeler onaylanmıştır.

4) 01.06.2018 tarih 2018/88 sayılı Belediye Meclis Kararı ile sunulan uygulama projeleri ve görselleri onaylanmıştır.

5) 17.10.2018 tarih 4996 sayılı Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ile 22.05.2018 tarih 4674 sayılı kararı ile uygun bulunan avan projeler doğrultusunda hazırlanan ve 01.06.2018 tarih 2018/88 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan uygulama projeleri onaylanmıştır.

6) Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04.12.2018-E.39903 tarih sayılı ruhsat talebi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.12.2018-E.1017540 tarih sayılı ruhsat talebine istinaden uygulama projeleri teslim edilen 22 Ada 83 Parselde bulunan Türkan Saylan Sosyal Tesislerine 21.12.2018 tarih 455-1 no’lu, 22 Ada 83 Parselde bulunan Kültür Merkezi binasına 21.12.2018 tarih 455-2 no’lu, 23 Ada 24 Parselde bulunan Kütüphane binasına 21.12.2018 tarih 456 no’lu Yapı Ruhsatı Belgesi düzenlenmiştir.

Projeyle İlgili Bilgiler

1)Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Kültür Merkezi ve Kütüphane binasında ortak kullanımlı olan tek bodrum katta 2 katlı mekanik otopark ve diğer tesisat hacimleri düzenlenmiştir.

2) 22 Ada 83 Parselde yapılması planlanan Türkan Saylan Sosyal Tesisleri binasının kapalı alanları 2800,77 m²,  açık alanları 422,79 m²  toplam alanı ise 3223,56 m² dir. Saçak Kotu ise 14.20m dir. Zemin katında tesis ve işletme olmak üzere iki ayrı Kafe-bar, 1.normal katında Kafeterya, restoran ve şehir kulübü,  2.normal katında ise Çok Amaçlı Salon ve Fuaye alanı bulunmaktadır.

3) 22 Ada 83 Parselde Türkan Saylan Sosyal Tesis Binasının arkasındaki alanda Kültür Merkezi Binası yer almaktadır. Binanın toplam alanı 5696,74 m² dir. Saçak kotu ise 18.50m dir.Zemin katında etkinlik alanları, kitap okuma alanları, sergi ve fuaye alanları, Okul öncesi ve çocuk bölümleri, 1.katında Okuma bölümleri, 2.katında Gençlik bölümü, 3.katında Yetişkin bölümü, 4.katında yine Yetişkin bölümü ve Çanakkale Savaşları Kent Kitaplığı bulunmaktadır.

4) 23 Ada 24 Parselde yapılması planlanan Kütüphane binasının toplam alanı ise 4975,69 m² dir. Saçak kotu ise 15.50m dir. Bodrum katıyla birlikte zemin katında 300 kişilik Çok Amaçlı Salon, 1.katında Bireysel ve Grup Çalışma alanları, 2. Katında Açık çalışma alanı ve kafeterya, 3. Katında Serbest Çalışma alanları bulunmaktadır.

Ayrıca Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası 7.75m kotunda köprü ile bağlantılıdır.


27.12.2018 15:45