Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Kamuoyu Bilgilendirme…


Kamuoyu Bilgilendirme…

İlimiz, Merkez İlçe Dardanos Mevkii Yahya Çavuş Orman Kampı’nın yer aldığı mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait 131 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, mevcut uygulama imar planında kısmen “Konaklama Tesis Alanı” kısmen “Park” ve kısmen de “Yol” olarak planlı iken; Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 12.04.2023 onaylı plan değişikliği ile mevcutta konaklama tesis alanının bulunduğu alan “Konut Alanı” olarak değiştirilmiştir.

Bu plana Belediyemiz ve Kent Konseyi tarafından yapılan itiraz ile; getirilen ekstra nüfusun sosyal ve teknik ihtiyaçları için ilave park alanı talep edilmiş, itirazımız kabul edilerek söz konusu alan kısmen “Ticaret-Turizm Alanı” kısmen “Rekreasyon Alanı” kısmen “Kumsal-Plaj” ve “Yol” olarak planlanarak Cumhurbaşkanı kararı ile 17.11.2023 tarihinde onaylanmıştır.

Bahse konu plan değişikliği askıya çıkarılmak üzere idaremize gönderilmiş, plan değişikliği bu hali ile yeniden değerlendirilmiş ve 20 metrelik sahil şeridinin park olarak planlanması talebi ile yasal askı süresi içerisinde İdaremizce, TBMM Mimarlar Odası Çanakkale Şubesi ve Dardanos Sakinlerince plana tekrar itiraz edilmiştir. İtirazımız sonucu 20 metrelik sahil şeridi planda “Park” olarak değiştirilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile 03.02.2024 tarihinde onaylanmıştır.


05.02.2024 14:24