Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Kentte Temizlik ve Sıfır Atık Seferberliği…


Kentte Temizlik ve Sıfır Atık Seferberliği…

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kentin tüm paydaşlarıyla, genel temizlik ve atık yönetimi bilincine yönelik ortak faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Toplumsal refah, yaşam kalitesi, halk ve çevre sağlığı ile birebir ilişkili olan genel temizlik ve atık yönetimi konularında paydaşlarla birlikte hareket eden Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu konuda gerek toplantılar gerekse denetim ve saha çalışmalarına programlı olarak devam ediyor.

Tüm Paydaşlarla Toplantı ve Eğitimler Gerçekleştiriliyor

Yapılan çalışma ve elde edilen tespitler sonucunda kronik problemlerin yaşandığı bölgeler başta olmak üzere, kent genelindeki çalışmaların sağlıklı olarak yürütülmesi ve gerçekleştirilen çalışmaların kalıcı ve sürdürülebilir olması adına da faaliyetlerde bulunuluyor. Bu kapsamda Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de özellikle denetim kısmında aktif rol oynadığı süreçte, Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından kentteki kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilere, işletmelere ve kentlilere yönelik bilgilendirme amaçlı eğitimler düzenleniyor. Toplantılarda Müdürlüğün faaliyetlerinin yanı sıra, atık yönetimine ilişkin detaylı bilgi paylaşımları gerçekleşiyor.

Bu doğrultuda, atık üretimin yoğun olarak gerçekleştiği öğrenci yurtlarına yönelik de düzenlenen toplantılar ile yetkililere, kentte yürütülen atık yönetimi ve temizlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilirken, yurtlar ve yurtlar içindeki özel işletmelerin atıkları için konteyner edinilmesi, mevcut konteynerlerin dışına veya gelişigüzel alanlara atık bırakılmaması, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verecek uygulamaların önlenmesi adına da bilgilendirme ve talepte bulunuldu.

Muhtarlar da Bilgilendiriliyor

Bu çalışmalar kapsamında kentlilerimize ulaşım noktasında en yetkili isimlerden olan Mahalle Muhtarlarıyla da görüşmeler gerçekleştirilerek, kent genelinde atıkların toplanması, toplama günlerine mahalle sakinlerinin riayet etmesi, duyuruların gerçekleştirilmesi ve tespit edilen sorunlu noktaların birlikte çözümü noktasında neler yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuluyor. Öte yandan özellikle gelişigüzel atılan atıkların (Bahçe atıkları, Mobilya Atıkları ve 5 Çuvala kadar moloz vb. atıklar) kentlilerimiz tarafından toplama günlerine uyularak atılması ve bu tip atıklarını zamanında çıkarmayan kentlilere cezai işlemlerin uygulanması hakkında da Muhtarlıklar bilgilendiriliyor.

İşletme ve Zincir Marketler de Düzenli Olarak Denetleniyor 

Atık üretiminin konutlara oranla daha fazla gerçekleştiği işletmeler ve zincir marketler de Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenli olarak denetleniyor ve bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Bu noktada, kentimizde bitkisel atık yağ üreten işletmelerin lisanslı toplayıcı firmalarla sözleşme yapıp yapmadıkları konusu, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Zabıta Memuru ve Çevre Mühendisi ile birlikte yapılan denetimlerle devam ediyor.

Yine çalışmalar doğrultusunda, zincir marketlerin son kullanma tarihi geçmiş ve imha edilecek olan atıklarına yönelik denetimler de sürüyor. Bu kapsamda, marketlerin, kendi işletmelerine ait çöp konteyneri edinip, son kullanma tarihi geçmiş ve imha edilecek atıklarını bu konteynerde biriktirmeleri ve bu atıkları bertaraf ettirmekle yükümlü oldukları yapılan düzenli denetimlerle tebliğ edilerek, konteyneri bulunmayan, bertaraf edilmesi gereken atıklarını gelişigüzel bir şekilde atan işletmelere yönelik ise yasal çerçeve içinde cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen, Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Zabıta Müdürlüğü ile SUEZ RR Atık Hizmetleri A.Ş. yetkilerinin de katıldığı toplantı kapsamında, kent genelindeki tüm zincir marketlerin çevre ve sıfır atık yönetmeliğine ilişkin tutumları ile marketlerin yarattığı çevre sorunlarına karşı alınacak tedbirler de detaylı olarak görüşüldü.

Sokak Hayvanlarının Sağlığı İçin Çalışmalar Yürütülüyor

Temiz bir kent, temiz bir çevre, halk ve sokak hayvanlarının sağlığı adına da son günlerde bir çalışma daha başlatıldı. Bu doğrultuda; sokak hayvanlarının kış aylarında toplum, çevre ve hayvan sağlığına uygun, hijyenik koşullarda yaşaması için Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüz gönüllülerle ortak bir çalışma gerçekleştiriyor.

Kentlilerimiz tarafından iletilen talepler doğrultusunda talep edilen bölge, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce incelenerek uygun bulunan bölgelere yeni kulübeler konuluyor. Ayrıca kulübelerin bakım ve temizliğinin sürekliliğin sağlanması için de gönüllülerle işbirliği içinde çalışmalar yapılması planlanıyor. Bu noktada, oluşturulan bakım ve beslenme odaklarına can dostlarımızın ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyecek yiyecek ve atık bırakılmaması da büyük önem taşıyor.

Boş Arsalara Yönelik Yeni Düzenlemeler

Öte yandan kentte bulunan boş arsalara bırakılan çöp, moloz, gelişigüzel atık gibi çevre ve görüntü kirliliği oluşturan pek çok atığın bulunduğu ve yabani otların büyüdüğü bu alanlarda haşerelerin üremesine de ortam oluştuğu gözlenmektedir. Ortaya çıkan bu durum, şehircilik ve estetik açısından uygun olmadığı gibi, çevre ve görüntü kirliliği oluşturmakta, barındırdığı yangın riski nedeniyle de can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Konuya ilişkin bir çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından boş arsaların mülk sahipleri tespit edilerek, bu alanların temizliğinin sağlanması konusu taraflara tebliğ edildi. Boş arsaların temizlik ve çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştiremeyecek olan ve ilgili işlemlerin Belediyemizce yürütülmesini talep eden kentlilerin de tebligatta yer alan “…vatandaş tarafından işlem yapılmayan arsalarda 3194 sayılı İmar Kanunun 40. Maddesi gereğince Belediyemizce mahzur giderilerek yüzde 20 fazlası ile vatandaştan tahsil edileceği” hususunu kabul ettiklerini beyan eden dilekçelerini belediyemize yazılı olarak vermesi gerekmektedir. Mülk sahipleri tarafından temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirilmeyen arsalar ilgili de gerekli yasal işlemler yürütülecektir.

Genel Temizlik Çalışmalarına Devam…

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin dışında; kent geneli ve mücavir alanlar olan Güzelyalı ve Dardanos'ta da yılın her günü, belirli program kapsamında atıkların ayrı olarak toplanması, genel sokak, cadde, sahil ve kıyı kesimlerinin temizlikleri, konteyner temizlikleri, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele gibi kapsamlı temizlik çalışmaları da kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Kentimizi Birlikte Temiz Tutacağız…

Bununla birlikte uzun yıllardır devam eden çalışmalar doğrultusunda, atık yağlar başta olmak üzere, atık piller, atık giyim, elektronik eşya, evsel atık, yeşil atık, atık ilaçlar gibi çeşitlendirilen atıkların ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden sürüyor. Çalışmalara ve atıkların toplanma programlarına ilişkin detaylı bilgi, Belediyemizin web sitesi, sosyal medya hesapları ile 444 17 17 numaralı Çağrı Merkezimizden edinilebilir.

Bu noktada kentlilerimizin ve tüm kent paydaşlarının atıklarını ayrıştırmaları, atık toplama günlerine uymaları, atıkları çevreye ya da toplama noktalarına gelişigüzel atmamaları, çevre ve halk sağlığını doğrudan etkileyen kent temizliğine hassasiyetle yaklaşmaları, Belediyemizce yürütülen çalışmaların tamamlayıcısı olacaktır. Bu doğrultuda, tüm kentlilerimizin duyarlı olmalarını dileriz.

Unutmayalım, kentimizi birlikte temiz tutacağız…


15.11.2023 12:22