Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın Laiklik İlkesinin Anayasaya Girişinin Yıldönümü Mesajı


9 Nisan 1928 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifi üzerine, 1924 Anayasasında yer alan “devletin dini İslamdır” ibaresi kaldırılmış ve laik hukuk devleti yolunda ilk adım atılmıştır.

Bu adım ile devletin tüm dini inançlara eşit mesafede olması amaçlanmıştır. Bu adım ile farklı din ve mezheplere sahip veya herhangi bir inanca yönelmeyi tercih etmeyen vatandaşların hakları güvence altına alınmıştır. Bu adım; dün ve bugün toplumdaki tüm kesimleri kucaklayan, yurttaşların inanç ve yaşamsal tüm haklarını koruyan, eşitliği sağlayan ve çağdaşlığı tesis eden en önemli unsurlardan olmuştur. Laiklik, “din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını” öngören bir ilke olmasının yanı sıra, hukuk birliğinin ve demokrasinin de olmazsa olmaz koşulları arasındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; geçmişten günümüze dek önemi her daim tartışılmaz olan, eşitliğin, hoşgörünün, barışın, çağdaşlığın en önemli sembollerinden Laiklik İlkesinin Anayasaya girişinin yıldönümünü kutluyorum.

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Çanakkale Belediye Başkanı07.04.2023 10:32