Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonucu


9-10 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alım sınav sonucu aşağıda sunulmuştur. 

Sınavda başarılı olan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak 24.02.2023 tarihi saat 17:30'da kadar Çanakkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde evrak teslim edilmemesi halinde aday hakkını kaybedecektir.

  • Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak görevi yapmaya engel durumu olmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu
  • 6 adet fotoğraf
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • Diploma (Aslı ya da Noter Tasdikli Sureti)
  • Mal Bildirim Formu arkalı önlü tek sayfa için tıklayınız
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız
  • Askerliğin yapıldığını ya da Askerlik ile ilişiği olmadığını gösterir belge

Atanmaya Hak Kazananlar...

İtfaiye Eri

Zabıta Memuru (Lisans)

Zabıta Memuru (Ön Lisans)


06.02.2023 16:02