Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Çanakkale Belediyesi Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Periyodik Kontrollerine İlişkin Duyuru…


Çanakkale Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında ilimiz sınırlarındaki asansörlerin yıllık periyodik kontrol ve ilk periyodik kontrollerinin yapılmasına ilişkin protokol 19.12.2022 tarihinde imzalanmıştır.

Bu protokole göre 04 Mayıs 2018 tarihli, 30411 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’’ ve 13 Eylül 2022 tarihli, 31952 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ gereğince asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörler, 19.12.2022-31.12.2026 tarihleri arasında Yüklenici TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi A Tipi Muayene kuruluşu tarafından kontrol edilecektir.

Asansör Periyodik Kontrol Bedeli:

Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bir yapıdaki asansörün periyodik kontrolüne ilişkin periyodik kontrol hizmet bedeli 19.12.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde aşağıdaki gibidir.
PERİYODİK KONTROL ÜCRETLERİ (2022)

DURAK SAYISI

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

30 <ÜCRET (TL)

588

679

807

953

1100

1247

1578

Belirlenen Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir. Diğer yıllarda uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 10. maddesinin 2.fıkrası gereği T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen oranda arttırılarak uygulanacaktır.

Not: Kontrol ücreti Makina Mühendisleri Odası’ nca tahsil edilecektir. Asansörün güvenli olmaması durumunda gerçekleştirilecek ilk takip kontrollerinde ücret alınmaz, sonraki takip kontrollerinde ise periyodik kontrol hizmet bedeli kadar ücret alınır.

Bina sorumlusunun yükümlülükleri;

(1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlar.

(3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.

(4) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Yöneticilerimizin bu konuya hassasiyet gösterip asansörlerin yıllık muayenelerini yaptırmaları, muayene sonucu tespit edilen eksiklikleri tamamlayarak kullanıcıların can ve mal güvenliğini sağlamaları rica olunur.

Asansör Yıllık Kontrollerinin yaptırılması için Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi

Çanakkale İrtibat Adresi : İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. 80 Evler A Blok No:3/4 Merkez/ÇANAKKALE (Çanakkalegaz yanı)

Telefon : 0 286 212 56 90, Faks : 0 286 212 84 45, e-posta : canakkale@mmo.org.tr
28.12.2022 15:45