Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması Sonuçlandı


Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması Sonuçlandı

Çanakkale Belediyesi tarafından 9-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında 59.su düzenlenecek Uluslararası Troia Festivali’nin duyurularında kullanılacak afişi belirlemek üzere düzenlenen Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması sonuçlandı.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı işbirliği ile düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda Duygu BURUNSUZ / Kreatif Direktör, Nadir ÇAKIR / Grafik Tasarımcı - Çanakkale Belediyesi, Öğr. Gör. Dr. İlkan Devrim DİNÇ / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi, Doç. Dr. Ali Can METİN / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi, Blagoy TOPRAKİDİS / Fotoğraf Sanatçısı – Çanakkale Belediyesi, Öğr. Gör. Dr. Özlem UYAN / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi ve Enver YILMAZ / Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Başkanı yer aldı.

Yarışma jürisi tarafından 03 Haziran 2022 Cuma günü gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Tasarım Programı öğrencisi Elif Berfu GENÇ’in tasarımı birinci seçilirken;


 


Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım yüksek lisans öğrencisi Şeyma ALTIN’ın;


 


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Grafik Tasarımı Programı öğrencisi Seyit Harun ERGÜN’ün 


 


Tasarımları mansiyon ödülüne layık görüldü. Poster Design and Mock-Up Competition has concluded.

The Poster Design and Mock-Up Competition, organized by Çanakkale Municipality to determine the poster to be used in the announcements of the 59th International Troia Festival, to be held between 9-13 August 2022, has been concluded.

Duygu BURUNSUZ / Creativ Director, Nadir ÇAKIR / Graphic Designer - Çanakkale Municipality, Dr. İlkan Devrim DİNÇ / Lecturer at Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department, Assoc. Prof. Dr. Ali Can METİN / Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Fine Arts Graphic Design Department, Blagoy TOPRAKİDİS / Photographer – Çanakkale Municipality, Dr. Özlem UYAN / Lecturer at Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department ve Enver YILMAZ / The Chairman of Troia Tubingen Association took part in the selection committee of the competition, which was organized in cooperation with Çanakkale Municipality, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department and Çanakkale Troia Tübingen Association.

As a result of the evaluation carried out by the competition jury on Friday, June 03, 2022, Baskent University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture Visual Communication Design Department student Elif Berfu GENÇ's design was selected as the winner.


 

The Designs of Şeyma ALTIN, a graduate student of Art and Design at the Institute of Fine Arts of Süleyman Demirel University,


 

and Seyit Harun ERGÜN, a student of the Graphic Design Program of the Department of Graphic Design, Faculty of Fine Arts, Çanakkale Onsekiz Mart University, were deemed worthy of the honorable mention.


 Die Ergebnisse des Plakatgestaltungswettbewerbs stehen fest.

Der Plakatgestaltungswettbewerbs, der von der Gemeinde Çanakkale organisiert wurde, um das Plakat zu bestimmen, das in den Ankündigungen des 59. Internationalen Troia-Festivals verwendet werden soll, das vom 9. bis 13. August 2022 stattfindet, ist abgeschlossen.

Duygu BURUNSUZ  /  Kreativdirektor, Nadir ÇAKIR / Graphik Designer – Stadt Çanakkale, Öğr. Gör. Dr. İlkan Devrim DİNÇ / Lehrkraft in der Çanakkale Onsekiz Mart Universität - Fakultät für Bildende Kunst, Fachbereich Graphik Design, Doç. Dr. Ali Can METİN /  Lehrkraft in der Çanakkale Onsekiz Mart Universität - Fakultät für Bildende Kunst, Fachbereich Graphik Design, Blagoy TOPRAKİDİS / Fotograf  –  Stadt Çanakkale,  Öğr. Gör. Dr. Özlem UYAN / Lehrkraft in der Çanakkale Onsekiz Mart Universität - Fakultät für Bildende Kunst, Fachbereich Graphik Design und Enver YILMAZ / Vorsitzender der Troia Tübingen Stiftung nahmen an der Auswahlkommission des Wettbewerbs teil, der in Zusammenarbeit mit der Stadt Çanakkale, der Çanakkale Onsekiz Mart Universität - Fakultät für Bildende Kunst, Fachbereich Graphik Design und der Çanakkale Troia Tübingen Stiftung organisiert wurde.

Als Ergebnis der Bewertung durch die Wettbewerbsjury am Freitag, den 3. Juni 2022, wurde das Design der Studentin Elif Berfu GENÇ der Fakultät für Bildende Künste, Design und Architektur der Fakultät für visuelle Kommunikation der Universität Baskent als Gewinner ausgewählt.


 


Die Entwürfe von Şeyma ALTIN, einem Doktoranden für Kunst und Design am Institut für Bildende Künste der Süleyman Demirel Universität,


 


und Seyit Harun ERGÜN, ein Student des Grafikdesign-Programms der Abteilung für Grafikdesign, Fakultät für Bildende Künste, Çanakkale Onsekiz Mart Universität, wurden für würdig befunden, die lobende Erwähnung zu verdienen.


 08.06.2022 16:10