Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Başkan Gökhan, Marmara Denizi Koruma Eylem Planını Kamuoyuyla Paylaştı


Başkan Gökhan, Marmara Denizi Koruma Eylem Planını Kamuoyuyla Paylaştı

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığında hazırlanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na ilişkin basın toplantısı gerçekleştirerek, palana ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

6 Haziran 2021 Pazar günü Kocaeli'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Marmara'ya kıyısı olan İllerin Belediye Başkanları'nın yanı sıra Valiler ve bakanlık yetkililerin de katılım gösterdiği toplantıda 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na imza atıldı. Başkan Gökhan, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısı ile hazırlanan eylem planını kamuoyuna duyurdu.

“Neler Yapılması Gerektiğini Konuştuk”

Belediye Başkan Yardımcıları ve basın mensuplarının katılım gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Gökhan; “Marmara Denizi'nde müsilaj sorununun çözümü için bölgede çeşitli adımlar atılmaya başlandı. Çanakkale'de ÇOMÜ ve Ankara'dan Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün katılımıyla bir toplantı yapılmıştı. Müsilaja neler sebep oldu, gerekçeleri nelerdir, bunlar tartışılmıştı. Üç temel nokta var; ilki kirliliktir. Bu da yıllardır gelen bir sorun. İkincisi denizdeki su sıcaklığının 2,5 derece artması. Bunun da denizdeki bitki popülasyonuna patlama yaptırdığı, bunları yiyen küçük balıkların da azalması ve akıntı da durağanlığın artması olarak gösterildi. Cuma günü de ayrı bir çalışma düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştaya ilgili mühendisler ve başkan yardımcılarımız katıldılar. Cumartesi günü ise; Belediyelerin su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu başkan yardımcılarının katıldığı ayrı bir toplantı düzenlendi. Neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu” dedi.

“Bakan Kurum Çanakkale'yi Örnek Gösterdi”

Çanakkale Belediyesi'nin arıtma konusunda ileri teknolojiye sahip ender belediyelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Gökhan; “Çanakkale Belediyesi olarak şehir merkezinde ve Güzelyalı-Dardanos bölgesinde arıtma tesisimiz faal durumda. İki arıtma tesisimiz de son derece ileri tekniklerle arıtma işlemi gerçekleştiriyor ve bakanlık tarafından da denetleniyor. Bu konuda ender belediyelerden bir tanesiyiz. Toplantıda Sayın Bakan da Çanakkale'den övgüyle bahsederek; en iyi durumda olduğumuzu ifade etti. Katı çöplerden çıkan sızıntı suyunu dahi arıtabiliyoruz. Marmara Bölgesinde arıtma konusunda en iyi durumda olan il Çanakkale olarak anılmaya layıktır. Çanakkale hem sıvı hem de katı atıkta iyi durumda. Çanakkale merkez iyi durumda ama tam şehrin içinden geçen Sarıçay'a üç köyün arıtmasız fosseptiği atılıyor. Bu yetmez gibi Barajın etrafındaki köylerin güya fosseptik için arıtmaları var ama çalıştırılamıyor. Ve bu atıklar maalesef barajın içine akıtılıyor. Ayrıca bütün ilçeler ve köylerin arıtılmadan doğaya verilen suları, dereler vasıtasıyla denize veriliyor” dedi.

“22 Maddelik Eylem Planı Hazırlandı”

Marmara Birliği'nin kirlilik sorununu çözmede önemli bir rolü olacağını belirten Başkan Gökhan; “Marmara Belediyeler Birliği çok önemli bir birliktir. Birliği kuruluş amacı da tam da Marmara Denizi'ni ve sorunları ile ilgili olarak kurulmuştur. Çanakkale Belediyesi de Marmara Belediyeler Birliğinin kurucu üyesidir. Birlik olarak bunu uluslararası sorun olarak algılıyoruz. Diğer devletler de bu sorunla ilgileniyorlar. Aynı sorun Adriyatik Denizinde de var. Yeterli tedbir alınmazsa Akdeniz'e sıçrayıp sıçramayacağı bilinmiyor. Yarın Karadeniz'e de sıçrama tehdidi var. Şu gördüğümüz en temiz hali, umarım alınacak tedbirlerle daha ileri gitmez. Pazar günü Sayın Bakanın çağrısı ile Marmara Birliğinin koordinasyonunda Kocaeli'nde bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı belediye başkanları, Valiler, Bakan Murat Kurum ve bakanlık personelleri katıldılar. İller bankası genel müdürü katıldı. TBMM Çevre Komisyonu ve milletvekilleri katıldılar. 5 saat süren toplantıda düşüncelerimizi aktardık. Bunun sonucunda Marmara'yı bu dertten kurtarmak için 22 maddelik eylem planı hazırlandı. Madde madde, cümle cümle tartışıldı ve hazırlanan eylem planı oybirliği ile kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanı hemen konuya müdahil olarak bu konuda hassas olunması için talimat verdi. Gerçekten de bir gün bile gecikmememiz gereken bir süreçteyiz” şeklinde konuştu.

“En Erken 5 Yıl İçerisinde Çözüme Kavuşabiliriz”

Müsilaj ile mücadelenin bir an önce başlamasının çok büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Gökhan; “Müsilaj sorunundan ne kadar sürede kurtulabileceğiz sorusuna yanıt arandı. Bugün, yarın başlarsak en erken 5 yıl içerisinde bu işin çözümüne doğru yol alabiliriz. Çünkü ciddi yatırımlar söz konusu. Israrcı olur ve taviz vermezsek Marmara denizi ve bölgemizi hatta derelerimizi, havamızı, deniz ürünlerimizi de katarsak 10 yıllık bir periyoda ihtiyacımız var. Artık doğa kendisini ortaya çıkarttı ve en büyük alarmı vermiş oldu. Hazırlanan eylem planına hepimiz imza attık. Belediye başkanları, TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, yöre milletvekilleri ve valiler imzaladık. Bu şu demektir; bundan hepimiz sorumluyuz. Burada bakanlığın işiydi, valiliğin, belediyenin işiydi deme şansımız kalmadı. Bu planın işlemesi konusunda her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

Basın toplantısı Başkan Gökhan'ın açıklamalarının ardından sonu cevap bölümü ile son buldu.


Basın Toplantısını İzlemek İçin Tıklayınız…


“Marmara Denizi Koruma Eylem Planı”

Eylem 1. Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.

Eylem 2. Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek.

Eylem 3. Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Eylem 4. Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren, 7/24 esasıyla, Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

Eylem 5. Bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek.

Eylem 6. Marmara Denizi'ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek.

Eylem 7. Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak.

Eylem 8. Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

Eylem 9. Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek.

Eylem 10. Marmara Denizi'ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak.

Eylem 11. Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak.

Eylem 12. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.

Eylem 13. Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Eylem 14. İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.

Eylem 15. Marmara Denizi'yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir

Eylem 16. Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.

Eylem 17. Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.

Eylem 18. Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

Eylem 19. Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

Eylem 20. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.

Eylem 21. Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak.

Eylem 22. Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.


07.06.2021 15:15