Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı


Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı

Birleşmiş Milletlerin 1972 yılında İsveç'te düzenlenen çevre konferansının yıldönümü olan 5 Haziran tarihi, dünya genelinde çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğine ilişkin farkındalık yaratılması amacıyla Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır.

Çevremiz ve doğamız hem biz insanların hem de diğer tüm canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan yegane ortamdır. Gökyüzünden yeraltına, topraktan denize tüm doğa, olanca nimeti ile dünya üstündeki canlılara ev sahipliği yapmaktadır.

Ancak ne var ki bir yandan doğanın bu nimetlerinden doyumsuzca faydalanan insanlık, bir yandan da aynı doğayı kirletmekte, geri döndürülemez tahribatlara yol açabilmektedir. Çevrenin geri dönüştüremediği, doğa için zararlı prosesleri bulunabilen, ayrıca iklimlerden doğal döngüye pek çok alana etki edebilen bazı kirli teknoloji, sanayi ve enerji yatırımları, çok büyük seviyelere ulaşan tüketim eğilimlerimiz, atık bertarafı sürecinde karşılaşılan sorunlar ve dikkatsizlikler başta olmak üzere çevremiz için gösterdiğimiz her olumsuz yaklaşım, tahribatı daha da büyütmektedir. Çevre kirliliği ise, bir bumerang etkisiyle yine insanlığa ve diğer canlılara dönmekte, diğer bir deyişle insan, yaşadığı çevreyi kirleterek en büyük zararı da kendine vermektedir. Üstelik elimizde, tüm dünyanın neredeyse bir buçuk yıldır içinde bulunduğu koronavirüs salgın hastalığı örneği de bulunmaktadır. İnsanların yaşamlarını elinden alınan, ailelerinden, sevdiklerinden ayıran, özgürlüklerimizi kısıtlayan bu salgın hastalık ile doğanın işleyişini bozmamak, düzenine tehlikeli müdahalelerde bulunmamak, çevre temizliği konusunda hassasiyeti elden bırakmamak gerektiğini bir kez daha ama bu kez çok daha acı ve somut bir şekilde görmüş olduk.

Bugün tüm dünyanın sorunu ve sorumluluğu olan çevre kirliliği, ülkemiz ve bölgemiz için de söz konusudur. Oksijen ve ekosistem çeşitliliği bakımından son derece zengin dağlarımızdan tutun da bugün müsilaj tehdidi altındaki denizlerimize kadar yaşadığımız çevrenin temizliği ve bu çevrenin sürdürülebilirliğinin sorumluluğu bizlerin yani tüm yurttaşlarındır.

Değerli Hemşehrilerim;

Bu noktada Çanakkale Belediyesi olarak, ülkemizin ve dünyanın en güzel köşelerinden biri olan, yeşili, mavisi, tertemiz oksijeni, tarihi ve doğal değerleri ile cennet gibi bir kente hizmet verdiğimizin çok iyi bilincindeyiz. Dolayısıyla sağlıklı bir kent ve temiz bir çevrenin en önemli göstergeleri olan güçlü bir altyapı sistemi ile temizlik ve atık bertarafı gibi faaliyetlerin işleyişi ve yönetimi konusunda da çok hassasız. Bu doğrultuda, Bütünleşik Çevre Yatırımları olarak başlıklandırabileceğimiz bu çalışmalarımız çerçevesinde hem kent merkezi hem mücavir alanımızda hizmet veren atıksu arıtma tesislerimiz, güneş enerji santralimiz ve solar çamur kurutma tesisimiz, her geçen gün çevreci bir anlayışla gelişen entegre atık yönetim faaliyetleri, doğal ve yeşil alanlarımızı koruma, arttırmaya yönelik çalışmalarımız, çevre kirliliği konusundaki bilinçlendirme faaliyetlerimiz ile bu konuya ilişkin attığımız her adım hem bugün hem de yarın içindir.

Biz insanlar ve dünyayı paylaştığımız tüm canlılar için doğa ve çevreyle barışık yaşam modelinden şaşmamamız, çevreye zarar verebilecek tüm yaklaşımlardan kaçınmamız, çevre hassasiyetini çocuklarımıza, gençlerimize aşılamamız ve tüm yaşamımız boyunca sürdürmemiz çok ama çok önemlidir. Çevresel sürdürülebilirliği ve dolayısıyla yaşamın devamlılığını ancak bu hassasiyet ve bilinçle sağlayabiliriz.

İçinde bulunduğumuz pandemi günlerinde kıymeti daha da öne çıkan 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, çevremize ve doğamıza karşı olan sorumluluklarımızdan asla vazgeçmememiz gerektiğine bir kez daha vurgu yaparak, herkes için temiz bir çevre ve sağlıklı günler diliyorum.

Saygılarımla 

Ülgür GÖKHAN

Çanakkale Belediye Başkanı04.06.2021 16:18