Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı


Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Bilindiği üzere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilerin yasal haklarının gündeme getirilmeye başlandığı 1961 yılından itibaren kutlanmaktadır. Her alanda olduğu gibi zorlu meslek gruplarından biri olan gazetecilikte de yasal hak ve güvencelerin bulunması zaruridir. Ancak, günümüzde dünya genelinde basın mensuplarının yasal haklarından mahrum bırakılması ve basın özgürlüğü konularını tartışır durumdayız.

Oysaki demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri de basın özgürlüğüdür. Bu durum, halkın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü ile birebir ilintili ve ayrılmaz bir bütündür. Günümüzde hem geleneksel medya hem de son yıllarda giderek aktifleşen dijital medya için ifade özgürlüğü ve bu alanlarda çalışan gazetecilerimizin haklarının güvencede olduğunu bilerek motive olması; doğru, tarafsız, objektif ve herkes tarafından ulaşılabilir bilginin kalemi olan gazetecilerin yazdıkları, düşündükleri ve halkla paylaştıkları adına cezai duruma düşme, hatta canlarından olma riski ve endişesi taşımamaları, demokrasilerin en büyük tamamlayıcı unsuru olan basının ve basın özgürlüğünün temelini güçlendirecektir.

Bu doğrultuda, demokrasiye olan inancımız ile meslek ilkelerinin çerçevesinde doğru, tarafsız, objektif haber ve bilgi için emek veren tüm gazetecilerimiz ve basın mensuplarımızla omuz omuza olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle hem kentimizde hem de ülke ve dünya çapında gecesi gündüzü olmayan bu zorlu mesleği layığıyla icra eden, gözümüz ve kulağımız niteliğindeki basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kaybettiğimiz tüm basın mensuplarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum.

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı


08.01.2021 15:18