Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Kamuoyu Bilgilendirme


Kamuoyu Bilgilendirme

GÜZELYALI BÖLGESİ KAZI ÇALIŞMALARI VE TERFİ MERKEZİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Güzelyalı Bölgesinde kanalizasyon bağlama ve fosseptiklerin iptal edilmesi işleri Belediyemiz kontrollüğünde devam etmekte olup, 11.12.2020 Tarihinde Burası Çanakkale Gazetesinde yayınlanan “Sakalımız Yok ki Dinlensin” başlıklı köşe yazısına istinaden ilgili işlemlerle ilgili belediyemizce açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Bahse konu bölgede devam eden çalışmalarda Mola Camping ve Etap Altınel Otel bölgesindeki fosseptikleri iptal etmek, kanalizasyon hizmetini tüm mücavir alanımıza yaymak ve hemen deniz kıyısında yer alan yoğun insan kullanımının olduğu bir bölgeyi atıksu arıtma sistemine entegre ederek yer altı suyu ve çevre kirliliğinin önüne geçme gayesi içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Haberde geçtiği üzere atıksu terfi istasyonunun herhangi bir noktasında sızma olmayıp, vatandaşlar tarafından görülen su yer altı suyudur ve bu işletmelerin fosseptikleri bu yer altı suyunun olduğu bölgede yer almaktadır. Tarafımızca yapılan imalatlar bu fosseptikleri iptal ederek sızdırmazlığı sağlanmış hatlarla terfi merkezi vasıtası ile atıksu arıtma tesisimize ulaştırmaktır.

Bahse konu haberde de söylenildiği gibi vatandaşlarımız haklarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda aramakta olup, davadaki bilirkişi raporunda da bu bölgeye terfi merkezi yapılmasının kanun, hukuk, kural ve çevre temizliğine herhangi bir aykırılığı olmadığı beyan edilmiştir.

Bu kapsamda, bahse konu köşe yazısının içeriğinin asılsız olduğunu belirtir; halka doğru, tarafsız haberleri sunma misyonu bulunan gazetelerin ve bu mesleği icra edenlerin yazılarını oluştururken alacakları referansların akla ve vicdana uygun olması gerektiğini bir kez daha belirtmek isteriz. Ayrıca, Haber veya köşe yazısı içeriklerinde işlenen konuya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilerek konunun aslına ilişkin detaylı bilgi alınmasının da en doğru yaklaşım olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 


11.12.2020 19:44