Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Metruk Yapı Sahiplerinin Dikkatine!


Çanakkale Belediyesi İmar Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüğünün 18/02/2019 tarih ve 2019-130 sayılı yazısı gereğince yapılan çalışma sonucunda genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği ve yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen aşağıda bilgileri bulunan parselde kayıtlı metruk yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine yapılan tebligatın ulaştırılamaması nedeniyle; söz konusu metruk yapı sahiplerine tebligat yerine geçerli olması için 10 gün süreli Belediyemiz İnternet sayfasından yayınlanacaktır.

3I94 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince düzenlenen Maili İnhidam Tutanağına istinaden bahse konu yapının, bu yazının İnternet sayfamızdaki ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde malikleri ya da kanuni mirasçıları tarafından tahliye edilip, yıkım ruhsatı alınarak yıkılması; yapının yıkımı sırasında kamuya ait alanlara ve diğer yapılara zarar verilmemesi, yıkım molozlarının temizleme işlemi sonuçlandırılıp Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir.

Aynı Yasanın 39. Maddesi gereğince tehlikeli yapılar Belediyemizce yıkılarak, masrafların % 20 fazlası ile yapı maliklerinden veya kanuni mirasçılarından tahsil edileceği hususu;

İlanen tebliğ olunur.

Detay için TIKLAYINIZ...


09.09.2020 17:04