Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Duyuru


Çin’in Wuhan Eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan “Korona Virüs”, COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele hususunda, ülkemiz genelinde top yekün bir mücadele ve dayanışma içerisinde bulunulmaktadır.

COVİD-19 ile mücadele kapsamında, Bakanlık Makamının “Korona Virüs (COVİD-19) Önlemleri” konulu 12.03.2020 tarih ve 2020/5 sayılı, 19.03.2020 ve 2020/7 sayılı genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu Kararı, 22.03.2020 tarih 2279 sayılı, 24.03.2020 2280 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile halk sağlığının korunması ile kamu esenliğinin sağlanması adına umuma açık işyerleriyle ilgili bazı tedbirler getirilmiştir. Bu tedbirler kapsamında ilgili genelge ve kurul kararları kapsamında tanımlanan işyerlerinin faaliyetleri salgının seyrine göre geçici bir süreliğine durdurulmuştur. 

Bu çerçevede belediyelerimiz tüm dünyayı saran ve küresel olarak adlandırılan Korona Virüs (COVİD-19) salgını hastalığından ve salgının toplumsal, ekonomik ve ticaret hayatına verebileceği zarardan en az hasarla çıkma adına, kent halkımızın sağlık ve esenliğini korumak ve gözetmek, sosyal, ekonomi ve ticaret hayatına katkı ve destek amaçlı olarak, mücadele etmek ve dayanışmak adına; aldığımız önlemlere ek olarak belediye alacaklarına ilişkin aşağıdaki düzenlemeler yapılmış kararlar alınmıştır.

Kira Alacaklarına İlişkin 

İlgili genelgeler, kararlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda;

1. Belediyemizin kiracısı olan ve faaliyetleri durdurulan işyerlerinden, faaliyetlerine izin verileceği tarihe kadar mevcut kira bedelleri alınmayacaktır.

2. Belediyemizin kiracısı olan ve faaliyetleri durdurulmayan işyerlerinden, COVİD-19 salgın hastalığının kentin ekonomik ve ticaret hayatını kısıtlayacağı ve kira ödeme güçlüğü çekileceğinden salgının sona ereceği tarihe kadar kira bedellerinden gecikme zammı alınmayacaktır.

İşgal Harcı İlişkin

İlgili genelgeler, kararlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda;

3.  Faaliyetleri durdurulan işyerlerinden faaliyetlerine izin verileceği tarihe kadar işgal harcı alınmayacaktır. 

4. Faaliyette bulunan işyerlerinden salgının sona ereceği tarihe kadar tahakkuk edecek işgal harcından gecikme zammı alınmayacaktır. 

Katı Atık Ücretine İlişkin 

İlgili genelgeler, kararlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda;

5. Belediye ve mücaviralan sınırları içinde bulunan işyerlerinin Mart.2020 tarihinde ödemesi gereken Katı Atık Bedellerinin ödemesi Mayıs.2020 tarihine ötelenmiştir.

6. Faaliyetleri durdurulan işyerlerinden faaliyetlerine izin verileceği tarihe kadar Katı Atık Ücreti alınmayacaktır. 

7.  Faaliyetleri devam eden işyerleri, 2020 yılı bütçe kararnamesinde belirlenen Mart-Haziran-Eylül – Aralık   dönemlerinde ödenecek Katı atık Ücretleri ödemeleri her dönem için   Mayıs 2020-Ağustos 2020-Kasım 2020-Şubat.2021 dönemlerine ötelenmiştir. 

Su Ücretlerine İlişkin

COVİD-19 salgın hastalığının ülkemizde ve kentimizde yayılmasını önlemek amacı ile alınan tedbirler kapsamında;

8. Tüm vatandaşımızın temiz, nitelikli suya erişiminde süreklilik sağlanması adına; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan işyerleri ve meskenlerin su borçlarından ya da herhangi bir nedenden dolayı suları kesilmemektedir.

9. Mart 2020 ayıda dahil salgının sona ereceği tarihe kadar her aya ait su tüketim bedelli ödeme tarihleri bir ay ötelenerek uygulanacaktır.

10. Akıllı sayaç abonelerinin yedek su tüketim miktarı 1 tondan 10 tona çıkartılmıştır.

11. 65 yaş ve üzeri hemşerilerimiz Akıllı sayaç kontör yüklemelerini yapabilecekleri mobil tahsilat aracımız hizmete girmiştir. 

Çocuk Kreş, Kulüp, Kurs, Atölye Ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Ücretlerine İlişkin 

COVİD-19 salgın hastalığının ülkemiz ve kentimizde yayılmasını önlemek amacı ile alınan tedbirler kapsamında kapatılan Belediyemiz;

1 ve 2 Atam Kreşleri,  Çocuk Kültür Evi, Yazar Sanatçı Evi Kültür Sanat ve Atölyeleri, Seramik Müzesi, Cam Atölyesi ve Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezinin faaliyetlerinin durdurulduğu tarihten, faaliyetlerine izin verildiği tarihe kadar ücret alınmayacaktır.

Toplu Ulaşım Yolcu Taşıma Ücreti

COVİD-19 salgın hastalığının ülkemiz ve kentimizde yayılmasını önlemek amacı ile alınan tedbirler kapsamında;

Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan Tüm sağlık çalışanları 31.05.2020 tarihine kadar, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılacaktır. 

İcra ve İflas – 6183 Sayılı Amme Alacaklarına İlişkin

COVİD-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacı ile alınan tedbirler kapsamında,  22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar;

13. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur.

14. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanun gereğince tüm Haciz işlemleri durdurulmuştur. 

26.03.2020 16:58