Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Duyuru...


Duyuru...

Güzelyalı-Dardanos bölgesinde 15 Mart 2020 tarihinden itibaren yüksek debili işletmeler, kamu kurumları ve büyük çaplı siteler öncelikli olmak üzere, tüm parsellere ait kanalizasyon hat çıkışlarının Ana Kanalizasyon Şebekesine bağlantı çalışmalarına başlanacaktır.

Ana Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı İzni için;

Mülk sahiplerinin Dilekçe** ile Belediyemize veya Güzelyalı Hizmet Noktamıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasına göre; Mülkiyet sahiplerine Keşif Günü verilecektir. Verilen günde belediye kontrol elemanı tarafından mülkiyet içindeki teknik altyapı sistemi incelenerek, parsel içi hattın kanalizasyon şebekesine bağlantısı için gerekli teknik bilgi verilecek ve Keşif Belgesi düzenlenecektir.

Mülk sahipleri, keşif belgesi doğrultusunda parsel içi hatların imalatlarını; ister kendi bulduğu teknik ekibe, talep etmesi halinde ise Kentsel Hizmetler A.Ş.’ye yaptırabilecektir.

Başvuru sahibi bu doğrultuda mülkiyeti içindeki (parsel içi) imalatlarını gerçekleştirecek ve hazır olduğunda yapılan imalatların uygunluğu belediye kontrol elemanınca denetlenecektir.

Denetim sonucu uygun görülen parsel içi imalatlar için Bağlantı İzni Belgesi verilecektir. Bu izin doğrultusunda belediye kontrol elemanının gözetiminde ilgili parselin kanalizasyon şebekesine bağlantısı gerçekleştirilebilir.


** (Başvuru dilekçesi belediyemiz Web sayfasından ve Güzelyalı Hizmet Noktamızdan temin edebilir.)

Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ...


02.03.2020 16:25