Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Çanakkale Heyeti, Brüksel Ortak Ağ Toplantılarına Katıldı


Çanakkale Heyeti, Brüksel Ortak Ağ Toplantılarına Katıldı

Çanakkale Belediyesi'nin hibe faydalanıcısı olarak İspanya Tarragona Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi kapsamında Çanakkale heyeti, 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Brüksel Ortak Ağ Toplantılarına katıldı. Heyet, kent yaşamını etkileyen ve etkin kılan pek çok konu başlığı ve bu konuların AB mevzuatlarına yönelik entegrasyonuna ilişkin yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesinin içeriğinde yer alan ve AB sürecinde aktif rol üstlenen kurum ve kuruluşları yerinde inceleme ve tanışma faaliyeti olması amacıyla düzenlenen Brüksel Ortak Ağ Toplantılarına, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, Proje Koordinatörü H. Evrim Akman ile Proje Asistanı Özge Meriç Demir katıldı. Brüksel Çalıştayında ayrıca proje ortağı olan Türkiye Bilişim Vakfı adına Çağdaş Ergin, Tarragona Belediyesi adına da Belediye Meclis Üyesi Maria Begona Florıa Eseberri ve proje ortaklarından Tarragona Akdeniz Akıllı Kent Platformu adına da Genel Müdür Gustavo Cuadrado Moya yer aldı.

Çanakkale heyeti Brüksel'de ilk olarak Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ı ziyaret etti. Proje çalışmalarına ilişkin görüşmenin gerçekleştiği ziyarette Başkan Gökhan, Büyükelçi Bozay'a hediye takdiminde bulundu.

Heyet, Brüksel Ortak Ağ Toplantıları programı kapsamında AB'nin Bölgesel ve Yerel Temsilciler Meclisi ile AB mevzuatının hazırlanması, uygulanması süreçlerinde yerel yönetimlerin katkı ve katılımını sağlamak için kurulmuş bir yapı olan Avrupa Birliği Bölgeler Komitesini ziyaret ederek, çevre, göç, akıllı şehirler, kent ekonomisi, sosyal yaşam evleri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Aynı gün, sivil toplum ve yurttaşları ilgilendiren AB mevzuatının uygulanmasında ya da değişiklik halinde görüş veren bir yapı olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite'yi de ziyaret ederek burada yetkililerle bir araya gelen Çanakkale heyeti, Sendikalar, iş temsilcileri ve sivil toplumdan oluşan Komite hakkında bilgiler aldı.

Çanakkale heyeti kapsamlı Brüksel gezisinde iklim, ulaşım, hareketlilik, kamu hizmetleri gibi yerel yönetimleri etkileyen konularda AB Kurumları ile işbirliğinde çalışan bir kurum olan Avrupa Şehirler Birliği'nde de bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Brüksel Ortak Ağ Toplantıları kapsamında; ulaşımın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını ele alan entegre stratejilerle yerel ulaşımı iyileştirmeyi hedefleyen, ulaşım için yenilikçi teknolojiler ve politikalar geliştirmek üzere birlikte çalışan şehir ve bölgelerden oluşan ağ toplantısına da katılarak ulaşım konusunda detaylı bilgiler alan Çanakkale heyeti, ayrıca Avrupa Bölgeler Meclisini de ziyaret etti. AB tarafından açılan proje çağrılarına doğru proje ortağı ile başvuru yapabilmeyi kolaylaştıran, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkilerin sağlanmasında etkin bir sivil toplum örgütü olan Avrupa Bölgeler Meclisi yetkilileri ile bir araya gelen Çanakkale heyeti, özellikle gençlerin istihdamına yönelik proje çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Yoğun bir programla Brüksel gezisini sürdüren heyet, Sürdürülebilir Kentler Birliği ziyaretinde ise sürdürülebilir kentler için iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, sağlıklı gıda, kapsayıcı akıllı şehirler, kültürel miras konularına ilişkin bilgiler aldı. Heyet, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, eko-yenilik ve sürdürülebilir enerji alanlarında hizmet veren özel bir girişim olan Technopolis Group ziyaretinde de kamu, özel sektör, üniversite ve AB kuruluşları ile ortak yürütülen projelere ilişkin bilgiler edindi.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, Belediye Başkanları Sözleşmesi ziyaretlerinde ise heyet, yerel yönetim birimlerinin karbonsuzlaşmayı sağlamak, iklim direncini arttırmak, enerji yoksulluğunu azaltmak amacıyla oluşan iklim ve enerji başkanlar sözleşmesinin ayrıntılarını dinledi.

Proje Hakkında;

Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında yürütülmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Vilayetler Birliği (VB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü programın üç kilit paydaşını oluşturmaktadır. Programın ana yararlanıcısı olan Avrupa Birliği Başkanlığı ile birlikte bu üç kilit paydaş kurum, ülkemizde gerçekleştirilen şehir eşleştirme faaliyetlerinde kamuyu temsilen rol oynayan aktörler olma niteliği taşımaktadır. Proje, ilgili program kapsamında Türkiye de yürütülen 23 projeden biridir ve proje bütçesinin %90'ı hibedir.


15.11.2019 14:53