Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

ÇANAKKALE'DE UZUN YILLARDIR BELEDİYE, SİVİL TOPLUM, MESLEK ODALARI, KENT KONSEYİNCE YAPILAN ÇEVRE MÜCADELESİNİN KRONOLOJİSİ


ÇANAKKALE'DE UZUN YILLARDIR BELEDİYE, SİVİL TOPLUM, MESLEK ODALARI, KENT KONSEYİNCE YAPILAN ÇEVRE MÜCADELESİNİN KRONOLOJİSİ

-             22 Eylül 2001 Çanakkale Kent Konseyince; Kazdağları 1. Ulusal Sempozyumu Altınoluk’da düzenlenerek sonuç bildirgesi oluşturuldu.

2004 yılında Dünya çevre gününde çıkarılan Maden Yasası’ndan sonra, ülkemiz kelimenin tam anlamı ile bir “altına hücum” sürecinden girdi. Kazdağlarının neredeyse tamamı, geçmişte Latin Amerika’yı, Güney Afrika’yI yağmalayan, çok uluslu şirketler ve yerli taşeronları tarafından ruhsat ruhsat parsellenmeye başladı.

-              Kasım 2004 Çanakkale Kent Konseyince Kazdağlarına yönelik oluşabilecek olumsuzlukların basına yansımasıyla Troya – İda Platformu kurularak Çanakkale’de panel düzenlendi.

-              19 Mart 2005 Çanakkale Kent Konseyince Bayramiç Kazdağları kültürel çevresel ve ekonomik değerleri paneli gerçekleştirildi.

-             22-25 Haziran 2006 Kazdağları 2. Ulusal Sempozyumu Çanakkale’de düzenlendi.

-              25 Haziran 2006 Kazdağları bütüncül korumaya alınması ve altın madeni faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik Kazdağları’n da açıklamalı teknik gezi düzenlendi

-             Eylül 2007 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne düzenli olarak Çanakkale ilinde ve Kazdağı Havzasında altın madeni arama ve işletme ruhsatı alan şahıs ve firmalar hakkında bilgi soruldu. (izleyen yıllarda bilgi edinme işlemlerimiz devam etti)

-              5 Nisan 2008 Kaz Dağlarında altın aranmasını protesto için Çanakkale’de çevre mitingi düzenlendi. Kaz Dağları Çevre Platformu Başkanı Ali Sarıbaş “Emperyalist Maden Yasasına karşı, yeni bir Çanakkale Savaşı başlatıyoruz, Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek.”

Başkan GÖKHAN; Kaz Dağları’nın Zeus’un, Paris’in ve daha nicelerinin yaşadığı yer olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Yukarıda tanrı var. ’Ne yapıyorsunuz ey kulum’ diyor. Kaz Dağları, toplumsal mirasımızdır. Oksijen deposudur. Bugün yağan yağmur bir işarettir. Yarın, Kaz Dağları’nı bozduğumuzda bu yağmuru bulamayacağız. Yıllar önce emperyalistler yine bir planla buraya geldiğinde gereken dersleri Çanakkale’de aldılar. Şimdi yeni bir planla geldiler, bu coşkulu insanlar yine onlara dersini verecek. Buraya Troya Atı’nı sokmak istiyorlar. Yüzünü görmediğimiz, adını bilmediğimiz insanlar için Kaz Dağları’na sahip çıkmalıyız. Kaz Dağları’nın üstü, altından çok daha değerlidir. Bir kulun, hiçbir teknolojinin yaratamayacağı o dağları sonuna kadar savunacağız."

-             2008 ÇOMÜ Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu;

Prof.Dr. Telat KOÇ ÇOMÜ FEF Coğrafya Bölümü, Biga Yarımadasında Altın Madenciliği ile Bitki Örtüsü İlişkisi sunumundan.

Araştırma alanı olarak belirlenen Biga Yarımadası Marmara ve Ege Denizleri ile Çanakkale Boğazı arasında bulunan, yaklaşık 9000 km² lik alan, Türkeş ve Koç tarafından (2007) Kaz Dağının etkileşim alanı olarak belirlenmiştir.

Biga Yarımadasında bulunan akarsuların neredeyse hepsi Kaz Dağından kaynaklanmaktadır.

-              2011 yılında Atikhisar barajı ve çevresindeki kirliliğe dikkat çekmek ve bölgemizdeki madencilik ve termik santral faaliyetlerine dur demek için Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Kent Konseyi, Çevre Platformu işbirliği ile “ATİKHİSAR KIR ŞENLİKLERİ” başlatıldı, halen sürdürülüyor.

-              Şubat 2011 Çanakkale Belediye Meclisi Başkan GÖKHAN “Siyanürle altın çıkaran şirketlere karşı gerekirse kampanya başlatılmalı, karılarımızın kollarındaki bilezikleri bunlara verelim, buradan defolup gitsinler”

-              Mart 2011 Çanakkale Kent Konseyi öncülüğünde Kazdağları altın madenciliği eylem planı hazırlandı.

-              24 Mayıs 2011 Çanakkale Kent Konseyi Kazdağı ve Biga Yarımadası Çalışma Grubu önderliğinde Aykan Özener Tarafından “Çan Ağı Dağı Ormanları ve su dağılma havzalarının çevresel sorunları” adlı sergi amaçlı fotoğraf çekimi yapılarak, “Atikhisar Barajı ve Sarıçay Havzası ile sistemsel bir yaklaşım” adlı rapor oluşturulmuştur.

-              Ağustos 2011 Uluslararası 48.Troia Festivali “HAVADA SİYANÜR KOKUSU İZİN VERME DOĞA İLE BARIŞ” sloganıyla, tam da var olan duruma uygun bir mesajla yola çıktı. Çevre meclisi, 3 adet panel düzenleyerek, süreci bilgisel anlamda besledi. 3000 adet hazırlanmış bildiri bir hafta boyunca dağıtıldı. Bildiri dağıtımında olanlar ve olacaklar anlatıldı.

-              14-15 Ocak 2012 Çanakkale Tabip Odası, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ortaklığında Etili Köyü, Muratlar Köyü, Evciler Köyü muhtarları ve halkın katılımıyla “Madenciliğin Çevre ve Sağlık Üzerine Etkileri Paneli” gerçekleştirilmiştir

-             8 Şubat 2012 Çanakkale Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu kuruldu. Konusu; Çanakkale ve Kaz Dağı yöresinde çevre duyarlılığı.

-              27 Nisan 2012 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Belediye Başkanlığı Ziyaretinde Kaz Dağlarında süren altın arama çalışmaları gündeme getirilip, yardım istendi.

-              3 Haziran 2012 Çan Etili Köyünde altın araması yapan şirketleri protesto için eyleme katılım sağlandı. Çanakkale tarihinin ilk köy mitingi olarak belleklere kazındı.

-              19 Haziran 2012 Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş Kaz Dağları ve Ağı Dağı çevresinde altın arama faaliyetleri hk TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması için teklif

-             Temmuz 2012 Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Grup Başkan Vekili Muzaffer Özgen, AK Parti Grup Başkan Vekili Cumhur Kabasakal ve MHP Meclis Üyesi Burak Ünal, Vali Güngör Azim Tuna’yı ziyaret edip, ‘Yargıya yapılan itirazlar sonuçlanıncaya kadar, ilgili firmalara GSM ruhsatı verilmemesi konusundaki dilekçeyi teslim etti.

-              Aralık 2012 Kazdağlarında yürütülen sondaj çalışmaları nedeniyle Bayramiç’e bağlı Karaköy sakinlerince düzenlenen altın arama çalışmalarını protesto eylemine katılım.

-             Aralık 2012 Gönüllü Doğa Koruyucusu Şahabettin Kalfa tarafından Kazdağı Raporu oluşturuldu.

-             2013 Çanakkale’mizin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı ile Bayramiç ve Çan havzalarını da etkileyecek “Çanakkale İli Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi” ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı veriliyor.

-             15.03.2013 Çanakkale Kent Konseyi Atikhisar Baraj Gölü Havzası Çalışma Grubu ve Prof. Dr. Telat Koç tarafından “Atikhisar Barajı su toplama ve sulama alanlarının sürdürülebilir kullanımı” adlı rapor oluşturulmuştur.

-              Ekim 2013 Prof. Dr. Kenan Kaynaş tarafından Kazdağlarında Altın İşletmeciliği ve Tarım raporu oluşturulmuştur

-              2013 Yılında Çanakkale Çevre Platformunca İskele meydanında sık sık çevre mücadelesi üzerine forumlar gerçekleştirilmiş, kent halkına bilgilendirme ve birlikte tabiatı kirletici yatırımlara dur demenin yolları konuşulmuştur.

-             5 Haziran 2013 Çanakkale Belediye Meclis Kararı

Su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi, bölgenin her türlü kirletici faktörden arındırılarak, doğal ve ekolojik çeşitliliği ,le korunması amacıyla “ Atikhisar Barajı Su Toplama Havzası Ve Koruma Alanı” içinde kalan alanların “DOĞAL SİT ALANI” olabileceğine dikkat çekilerek; doğal sit alanı olabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması için “ Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na” ve değerlendirme yapılmak üzere “İl Genel Meclisi”ne gönderilmesinin uygun olduğuna meclisçe karar verilmişti.

-             06.01.2014 Kazdağları için uyumuyoruz, nöbetteyiz.

Çanakkale Kent Konseyi Meclisleri ve çalışma gurupları Kirazlı Balaban Farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Geziye katılanlar toprakları madencilere vermeyeceklerini, çadır kurarak bekleyeceklerini ifade ettiler.

-             2014 Çanakkale Çevre Platformunca; Kirazlı köyüne yapılacak altın madeninin yaratacağı zararlar hakkında akademisyenler tarafından köy halkı bilgilendirilmiş ardından Çed toplantısına katılıp müdahil olunmuştur.

-              2014 yılında Çanakkale Çevre Platformunca Kazdağı ve Su paneli Çanakkale de gerçekleştirilmiş kent halkı aydınlatılmıştır.

-              2014 yılında Çan Bayramiç Derekolu köylerinden toplam 40 kadının Ankara’ya gitmesi sağlanmış, yöre kadınları TBMM önünde basın açıklaması gerçekleştirmiş, CHP meclis grup toplantısına katılmış ve ANITKABİR ziyareti gerçekleştirmiştir.

-              21 Şubat 2015 KAZDAĞI ve Madra Dağı Belediyeler Birliği (KAZMAD), Kaz Dağları'nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için harekete geçti. Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde bir araya gelen birlik üyesi 9 belediye başkanı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan sonra girişimlere başlanması kararı aldı.

-             05 Haziran 2015 Çanakkale Kent Konseyince “Ne kadar termik-nükleer santral, altın-maden aramacılığı varsa hepsine talibiz…” ironik konu başlıklı kent konseyi genel kurul Morabbin Parkında gerçekleştirildi

-              26.02.2016 Kazdağları Belgeseli Gala Gösterimi yapıldı.

-              19.04.2016 Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ve paydaşları tarafından “Çanakkale Kazdağı ve Yöresi Ekolojik Mücadele Çalıştayı” gerçekleştirildi.

-              26 Mayıs 2017 Kirazlı’da ağaç kesimi yapılan alanda inceleme yapıldı. Çanakkale Belediyesi Meclis Üyeleri, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi, İda Dayanışma Derneği.

Başkan GÖKHAN; Bu bölgedeki madenciliğe karşı çıkmayanlar büyük günah işlerler. Açık ve net söylüyorum. Yarın hesabını vereceğiz öteki tarafta. Allah'a karşı hesap veririz. Allah'ın bize bahşettiği güzelliği, suyu, ormanı, biz üç kuruşluk mal için, sadece borsada değeri olan bir mal için talan edersek bunun hesabını veremeyiz. Allah'a karşı hem çocuklarımıza, hem de torunlarımıza karşı bunun vebalini veremeyiz. Herkesi göreve davet ediyorum. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Sayın Başbakan, bakanlar ve devletin bütün kurumlarını buradaki konuya dikkat etmeye davet ediyorum" dedi.

28 Kasım 2017 Danıştay, Çanakkale Kirazlı Köyü'nde faaliyete geçirilmek istenen altın madeni aleyhinde bir karar verdi. Karar gerekçesinde; proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu ile daha sonraki Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Raporu arasında kapasite, proje alanı, işletme süresi gibi unsurlarda büyük farklar olduğuna yer verildi. Danıştay’ın bu kararı şehirde büyük sevinç oluşturdu, şehir meydanında geniş katılımlı bir basın açıklaması yapıldı. Yüksek Mahkeme’nin bu kararına rağmen, maden için ağaç kesimlerinin devam ettiği bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu dile getirildi.

-              Aralık 2017 Kirazlı’da ağaç kesimi yapılan alanda inceleme yapıldı. Başkan Gökhan “Şu an bir doğa katliamının yapıldığı dere içerisindeyiz. Burada, bu vadide ne kadar ağaç varsa hepsi katledilecek. Bunun başlangıcındayız”

-              Şubat 2018 Çanakkale Belediye Meclisi Başkan GÖKHAN Balaban’ da ki ağaç kesimlerinin fotoğraf ve videolarını mecliste gösterdi. “Bu namussuzlar, Allah’ın bizler için yarattığı bu dünyayı üç kuruşluk menfaatler için katlediyorlar.”

-              15 Şubat 2018 Çanakkale Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğüne Yazı ile; Doğu Biga Madencilik San.ve Tic.A.Ş.’nin Valiliğinize, GSM ruhsatı almak üzere başvurduğu öğrenilmiştir. Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu olan Atikhisar Barajının Sarıçay su toplama havzasının yukarısında yer alan Kirazlı ya da Balaban Tepe çevresinde, maden işletme alanına karşılık gelen sahada ormanların kesildiği, orman içi ve yakın bağlantı yollarının açıldığı belirlenmiştir. Danıştay’ın bahsi geçen kararı dikkate alınarak, bölgede yürütülen ormansızlaştırma faaliyetlerinin telafisi mümkün olamayacak zararlara neden olacağından GSM ruhsatı çalışmalarının durdurulmasına ve ormansızlaştırma çalışmalarının önlenmesi için gereğinin yapılması istendi.

-              22 Şubat 2018 Çanakkale Suyuna Havasına ve Toprağına sahip çıkıyor.

Danıştayın kararına rağmen, Çanakkale’nin tek su ve hayat kaynağı olan Atikhisar Barajı su havzasında yapılmak istenen siyanürlü altın madenciliği çalışmalarına ve bölgede gerçekleştirilen ağaç katliamına karşı kentliler Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

-              15 Nisan 2018 Kirazlı'da ağaç katliamına suçüstü! Orman Müdürlüğü ‘kesimler durdu’ demişti

İl Orman Müdürlüğü tarafından yargı kararından haberdar olunduğu ve kesimlerin durdurulduğu belirtilmiş Başkan Gökhan, Nisan ayı belediye Meclis toplantısında yaptığı açıklamada; “Orman Bölge Müdürlüğümüzü ziyarete gittim. Ağaçların kesilmesi ile ilgili görüştüm. Kendisi mahkeme kararını bildiğini, gördüğünü şu anda orada ağaç kesimi yapılmadığını, kesimlerin durdurulduğunu ifade etti. Onlarda bir kamu görevlisi. Bir başka mahkeme kararı gelmeden bir şey yapmayacaklarını, bu şekilde duracağını söyledi. Bizde orayı takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Gizli gizli kesiyorlar

Bölgede iki gün önce çekilen yeni fotoğraflarda ağaç kesimlerine devam edildiği görüldü. Ağaç kesimlerinin yapıldığı alana giden çevreci vatandaşlar, ağaç kesimlerinin gizli gizli devam ettiğini belirttiler. Vatandaşlar, kesimleri fotoğraflarla belgelerken, katliamın durdurulması çağrısı yaptılar.

-              19 Nisan 2018 Çanakkale Belediyesi, Tarım Orman İş Genel Sendikası, TMMOB’a bağlı odalar, STK’lar ve Barolar Birliğinden oluşan bilirkişi heyeti Kirazlı mevkiinde katliama uğrayan ağaçları yerinde inceleyerek rapor hazırladılar.-             21 Nisan 2018 Kirazlıdaki ağaç kesimlerine tepki

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Kirazlı’daki ağaç kesimleri hakkında İskele Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Yoğun katılımın olduğu açıklamada mahkeme kararları ve talepler dile getirildi.

-              05 Haziran 2018 Suyumuza Sahip Çıkıyoruz.

Dünya Çevre Günü kapsamında “Çanakkale Suyuna Sahip Çık” sloganıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar golf çay bahçesi önünden kordon boyunca insan zinciri oluşturarak Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajını ve su havzasını tehdit eden madencilik faaliyetlerini, altın madenciliği ve termik santral çalışmalarını protesto ettiler.

-             25 Temmuz 2018

 Çanakkale’de Atik Hisar Su Barajı Havzası içerisinde yer alan ve halen ÇED süreci ile ilgili mahkemelik olan ‘Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi’ için Çanakkale Valiliği, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatına (GSMR)imza attı. Bu kararla birlikte bölgede bulunan Ağaç katliamına onay verilmiş ve Altın madeni işletmeciliği için çalışmaların başlatılmasına izin verilmiş oldu. 25 Temmuz 2018 Çanakkale'de tarihe kara çarşamba olarak geçti.

-             3 Ağustos 2018 BİLİRKİŞİ RAPORU

Çanakkale İli Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi Nihai ÇED Raporuna Karşı Sürdürülen Hukuk ve Yargı Sürecinde Müdahil Olmaya Yönelik Hazırlanan Uzmanlar (Bilirkişi) Raporu

Balaban-Kirazlı Maden İşletmesi ve Yöresinin Doğal Afetler, Çevresel ve Ekolojik Sorunlar Açısından Bilimsel Değerlendirmesi Çalışması yapıldı.

-             20 Nisan 2019 Atikhisar Havzası'nda katliam devam ediyor. Son olarak bölgede inceleme yapan Çanakkale Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu sorumlusu meclis üyeleri, çevre örgütleri ve STK temsilcileri tarafından bölgeye elektrik hattı nakil direklerinin dikildiği, trafo binası yapıldığı, ağaçların kesildiği alanlarda yüzey sıyırması yapıldığı belirtilerek; "Bölgeye her gidişte kesilen ormanlık alanın katlanarak arttığı görülmektedir" denildi.

28 Mayıs 2019 Çanakkale Belediye Meclisi Çevre Komisyonu üyeleri Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

-             28 Haziran 2019 Kirazlı Balaban’da ki alanın dehşet durumu drone ile görüntülendi ve görüntülenen alanda yapılan tespitlere göre 200 hektarın üzerinde en az 195.000 ağacın kesildiği ve çalışmalarda ÇED sınırlarının dışına çıkıldığı tespit ediliyor.

-             18 Temmuz 2019 CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan TBMM’yi Atikhisar için Araştırma Komisyonu kurulması amacıyla göreve davet etti. Konuşmaların ardından yapılan oylama sonrası önerge, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

-              19 Temmuz 2019 EMARÇEB (Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği) Encümen Üyeleri, CHP Çevre ve Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcıları ve STK’ların katılımıyla Kirazlı Bölgesinde inceleme yapıldı, ardından İskele Meydanında geniş katılımlı kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

-             26 Temmuz 2019 Yaşam ve Su hakkını savunmak için Truva Atı önünde tüm Türkiye’ye Balaban’da su nöbeti çağrısı yapılarak, araçlarla Balaban’a hareket edildi ve Su ve Vicdan Nöbeti Başladı.


-              Reklam ve tanıtım çalışmaları

9 yıldan buyana halkımıza Kaz Dağları gezileri düzenleniyor, Fuarlarda Kazdağlarını tanıttık, Kazdağlarının Endemik Bitkilerini kitaplaştırdık, bilgi broşürleri hazırladık ve dağıttık, Atikhisarı ve bizleri bekleyen tehlikeye dikkat çekmek için, öncesi ve sonrası kitapçığı hazırlayıp dağıttık,

Okullara Kazdağlarında yetişen elmaları dağıttık

Kent içinde afiş ve billboard çalışmaları ile tehlikeyi sürekli gündemde tutmaya çalıştık08.08.2019 16:16