Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Sivil Katılım Projesi Tanışma Toplantısı Çanakkale'de Gerçekleştirildi…


Sivil Katılım Projesi Tanışma Toplantısı Çanakkale'de Gerçekleştirildi…

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi  kapsamında Çanakkale Sivil Katılım Görev Gücü Tanışma Toplantısı Belediye Başkan Vekili M. İrfan Mutluay’ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya Başkan Vekili M.İrfan Mutluay’ın yanı sıra Çanakkale Belediyesi Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu Hale Evrim Akman, ilgili yerel aktörler ve UNDP Türkiye, Türkiye Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı temsilcileri de katıldı. Görev Gücü toplantısını, belediye temsilcileri ile yapılan odak grup görüşmeleri takip etti.

Yaklaşık iki yıl sürecek olan ve Çanakkale’nin de pilot illerden biri olduğu projenin temel amacı, Türkiye'de sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesidir. Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Çanakkale Belediyesi, kamu kurumları, üniversite ve STK temsilcilerinden oluşan sivil katılım görev gücü yerel düzeyde sürdürülebilir bir sivil katılım mekanizmasının kurulmasına hizmet etme amacıyla ilimizde sivil katılım stratejilerinin ve eylem planlarının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve gerektiğinde güncellenmesinde merkezi bir rol oynayacak.


02.10.2023 15:49