Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Başkan Gökhan'dan B40 Balkan Şehirler Ağı Zirvesi Değerlendirmesi


Başkan Gökhan'dan B40 Balkan Şehirler Ağı Zirvesi Değerlendirmesi

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 23-24 Ocak'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen B40 Balkan Şehirler Ağı Zirvesini değerlendirdi. Başkan Gökhan, oldukça verimli geçen toplantı sonrası B40 Balkan Şehirler Ağı yeni dönem başkanı Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'e de bir teşekkür mektubu gönderdi.

B40 Balkan Şehirler Ağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021 yılı Kasım ayında kuruldu. Ağın kurucu başkanlığını ve ilk ev sahipliğini İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

23 Kurucu Balkan şehrinin sayısı, 2023 yılında 48 Balkan kentine ulaşırken, Belediye Başkanlarının bir araya gelmesiyle ikinci zirve gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıda Belediye Başkanları B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın gelecekteki vizyonunun belirlenmesi için görüşlerini dile getirdiler ve tüm Belediye Başkanlarının ortak görüşü ile 2023 vizyonu geliştirildi. Ağın yeni dönem Başkanlığını Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan devraldı.

B40 Balkan Şehirleri Zirvesinde Balkan coğrafyasında yer alan Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul Belediye Başkanları kurucu üye olarak yer aldılar.

Balkan şehirlerinin B40 ağına gösterdikleri ilgi ve katılım çok güçlü bir iş birliği ihtiyacının da varlığını ortaya koydu.

Belediye Başkanları 2023 Vizyonunda Birleştiler…

• Balkan şehirleri arasında çok uluslu, çok kimlikli, çoğulcu demokrasi ve barış temelli ilişkileri geliştirmek,

• Medeniyetlerin çatışması yerine, medeniyetlerin iş birliğini çoğaltmak,

• Balkan kentlerinin bu yerel dayanışma ve iş birliğini sadece Balkan Coğrafyası için değil, tüm Avrupa ve dünyaya ilham verici bir model olarak inşa etme misyonu üstlenmek,

• Yerel Yönetimler olarak bugün karşı karşıya olduğumuz ortak çevre ve iklim sorunları, mülteci krizi, enerji yönetimi, dijital dönüşüm ve daha ileri demokrasi özlemi gibi hayati önemdeki küresel sorunların çözümünü bölgesel iş birliği ve dayanışma yoluyla çözülmesini sağlamak,

• Kentlerin şehirciliğe dair yeni fikirleri ve iyi örnekleri birbirine transfer ederek daha iyi bir geleceği birlikte kurmayı hedeflemek,

• Covid 19 gibi büyük ve global sorunlar karşısında dayanışmayı sağlamak,

• Balkan toplumları arasında barış ve kardeşliği pekiştirmek,

• İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, uzlaşma kültürü ve özgürlükleri kentlerimizde yaşayan insanların ortak hedefi haline getirmek,

• Gençlerin Yerel Yönetimlerde karar alma süreçlerine katılımının üst düzeyde sağlanmasına çalışmak,

• Gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak, sorunlarını ve isteklerini ortaya koyacak araştırmaların yapılmasını sağlamak, gençlerin tüm Balkan şehirlerini kapsayacak şekilde bağ kuracakları proje ve etkinlikler yapılmasında kolaylaştırıcılık görevi üstlenmek,

• Yerel ve toplumsal kalkınmanın sağlanması için ekonomik iş birliği yapılarak sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak,

• Etkin bir Şehir diplomasisi yürüterek, AB ve AB şehirleri ile güçlü bağların oluşmasını sağlamak,

• Balkan Ağı şehirlerinin üreteceği projelere finans sağlamak için “Yeşil Banka“ kurulması,

• Şehirlerin ortak sorunlarına bu ağ sayesinde ortak çözümler üretmek,

• Balkan şehirleri ağına üye olan belediyelerin nüfuslarına bakılmaksızın eşit temsil edilmelerini sağlamak

gibi pek çok ortak konunun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı zirvede; Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Vladimir Prebiliç, Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Vasco Alves Cordeiro, Eurocities Başkanı Bay Dario Nardella'nın da katılımcı olarak bulunması ile birlikte AB ile yürütülecek çalışmalar için de güçlü bir başlangıç sağlandı. Zirvede yine önemle ele alınan gençlere yönelik çalışmalar için de Gençlik Temsilcileri bildirisi açıklandı.

Zirve Oldukça Verimli Geçti

Atina'daki toplantı ve görüşmeler sonrasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan; zirvenin her açıdan çok faydalı geçtiğini, kısa zamana sığdırılmış verimli ve sonuç odaklı görüşmeler yapıldığını, aynı ortak kültürlerden gelinen Balkan Şehirleri Belediye Başkanları ile birlikte olmanın herkeste heyecan yarattığını ifade etti.

Gökhan'dan Kostas Bakoyannis'e Teşekkür… 

Başkan Gökhan, verimli geçen zirve sonrası Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'e gönderdiği teşekkür mektubunda; “B40 Balkan Şehirleri Ağı Atina Zirvesinde davetinizle buluşan Belediye Başkanları olarak; iklim krizinden, yeşil dönüşüme, gençlerin gücü ve akıllı kalkınmayla sürdürülebilir kentler yaratmak için ortak çalışmalar yürütmeye, hepimizi heyecanlandıran görüşmeler yaptık.

Balkan coğrafyasından yükselen bu birleştirici ruhla; ortak sorunlara ortak çözümler üretmek adına yapacağımız güç birliğine sunduğunuz kusursuz ev sahipliği ve ağırlama için size ve ekibinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


27.01.2023 11:10