Sayfa yükleniyor

Ekonomik Yapı

Ekonomik Yapı


İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı sanayi kolları gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı artmaktadır.
2006 yılı Türkiye’de Kişi Başın Düşen GSMH 5.477 $ olarak açıklanmış olup, İlimiz için Kişi Başına Düşen GSMH verisine ilişkin resmi bir bilgi olmamakla birlikte, Çanakkale’nin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.
İlimiz gayri safi hasılası içerisinde en önemli payı tarım ( % 24.7), sanayi (% 23.5), ticaret ( % 17) sektörleri almaktadır. (DİE 2001). 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre istihdam edilen nüfusun (237.699), %56’sı tarım, %9’u sanayi, %4’ü inşaat ve %31’i hizmetler sektöründe çalışmaktadır.
İlimizde işsizlik oranı 2000 yılı DİE verilerine göre % 3.6 olarak tespit edilmiştir (Türkiye’de işsizlik oranı % 8,9) .
Toplam tarım arazisi 330.337 Ha olup, bunun % 81' i tarla arazisi, % 7'si sebze, % 2'si meyve, % 2'si üzüm bağ, % 8'i zeytinliktir.
Tarım alanının 111.047 Ha. sulanabilir arazidir. Toplam sulanabilir arazinin içinde sulanan alan 62.133 ha. dır. Bu sulamanın 40.632 ha. (%65) devlet tarafından gerçekleştirilmekte olup 21.501 ha. (%35) halk sulamasıdır.
Çanakkale ve Biga’da 2 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.
Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 91 parselden 66 adedi yatırımcılara tahsis edilmiş olup, 10 yatırımcı inşaatını tamamlayarak üretime geçmiştir. 18 yatırımcının inşaatı devam etmekte olup, 4 firmada proje aşamasındadır.
Biga Organize Sanayi Bölgesi’nde 53 adet parselin 51’ adedi yatırımcılara tahsis edilmiş olup, 5 işletme faaliyete geçmiştir. 6 firma inşaat 3 firma ise proje aşamasındadır.
Ayrıca ilimiz genelinde yer alan 7 adet küçük sanayi sitesinde toplam 997 işyeri faaliyetine devam etmektedir.
İl genelinde çeşitli bankalara ait toplam 51 banka şubesi bulunmaktadır.
Temel Geçim Kaynakları : Tarım (% 24,7), sanayi (% 23,5) ve ticaret (% 17) sektörü il Gayri Safi Yurtiçi Hasılasında en önemli paya sahiptir.
Önemli Sanayi Ürünleri Üretimi: Mevcut sanayi kuruluşlarında; inşaat demiri, dondurulmuş ve kurutulmuş gıda, su ürünleri, süt ürünleri, un, yem, çimento, maden cevheri, seramik ve karo fayans, zeytinyağı üretimi gerçekleştirilmektedir.
Dış Ticaret : Çanakkale Gümrük Müdürlüğü verilerine göre Çanakkale'nin 2006 yılı ihracatı 484 Milyon USD 'dır. Türkiye’nin 2006 yılı toplam ihracatı 85 Milyar 141 Milyon USD’dır.
En çok ihraç edilen ürünler ise, inşaat demiri, çimento, yer ve duvar karosu, dondurulmuş gıdadır.
Yine Çanakkale Gümrük Müdürlüğünden alınan verilere göre 2006 yılında 555 milyon $’lık ithalat gerçekleştirilmiş olup, hurda demir, seramik malzemesi, dondurulmuş balık ve taş kömürü en çok ithal edilen mallar arasındadır. Türkiye’nin 2006 yılı toplam ithalatı 137 Milyar 32 Milyon USD’dır.