Sayfa yükleniyor

Belediye Tarihi

Belediye Tarihi


ÇANAKKALE BELEDİYESİ KURULUŞU VE TARİHİ

Çanakkale Belediyesi’nin kuruluşu 1912 yıllarına dayanır. Belediyenin ilk kuruluşunda Belediye Başkanlığı yapmış kişi Operatör Aziz Bey’dir. Operatör Aziz Bey 1912 – 1914 yıllarında Belediye Başkanlığı yapmıştır. Diğer Belediye Başkanları sırayla;

1-     Operatör Aziz Bey (1912 – 1914 / Cerrah)

2-     Hamamcı Ahmet Efendi

3-     Demircioğlu Mustafa (1922 / Tüccar) - CHP

4-     Cebidelik Mehmet Rasim (1923 / Çiftçi) - CHP

5-     Ezineli Salih Efendi (1924 / Tüccar) - CHP

6-     Süleyman Sami Kepenek (1925 / Çanakkale Milletvekili) - CHP

7-     Sırrı Kayaalp (1925 – 1929 / Emekli Binbaşı) - CHP

8-     Veli Yaşin (1929 – 1935 / Ziraatçi – Milletvekili) - CHP

9-     Osman Günel (1935 – 1937 / Avukat) - Demokrat Parti

10- Şemsettin Çamoğlu (1937 – 1938 / Diş Hekimi) - Demokrat Parti

11- Nazım Demircioğlu (1938 – 1940 / Kereste Tüccarı) - CHP

12- İhsan Berkin (1940 – 1945 / Fotoğrafçı) - CHP

13- Nazmi Dolunay (1945 – 1946 / Emekli Yarbay) – Demokrat Parti

14- Naci Dura (1946 – 1956 / Tüccar) - CHP

15- Nadir Sunaylı (1950 – 1952 / Eczacı) – Demokrat Parti

16- Haydar Pakel (1952 – 1955 / Eski Belediye Muhasibi) – Demokrat Parti

17- Sadi Fenercigil (1955 – 1960 / Tüccar) – Demokrat Parti

18- Niyazi Delekay (1960 – 1961 / Vali)

19- Ziya Heşer (1961 – 1962)

20- Nevzat Baykal (1962 – 1963)

21- Sadi Fenercigil (1963 – 1968 / Tüccar) – Demokrat Parti

22- Reşat Tabak (1968 – 1980 / Tornacı 3 dönem) - CHP

23- Nurettin Turan (1980 – 1981 / Vali)

24- Ender Gül (1981 – 1984 / Elektrik Mühendisi)

25- Orhan Uğur (1984 – 1989 / Mimar) - ANAP

26- İsmail Özay (1989 – 1994  1994 – 1999 - 2002 / İnşaat Mühendisi) – CHP

27- Ülgür Gökhan (2002 - 2004 / 2004 - 2009 / 2009 - 2014 / 2014 - 2019 / 2019 - 2024) - CHP


DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANLARININ YAPTIĞI ÖNEMLİ İŞLER

Veli Yaşin 

1-     Çanakkale’ye ilk defa elektrik şebekesi ve santrali tesis edildi.

2-     Buz fabrikası kuruldu.

3-     Mezbaha inşa edildi.

4-     Belediye sineması yapıldı.

5-     Sesli film gösterileri yapıldı.

6-     Balıkhane önünde bulunan eski ahşap gümrük iskelesi demir ayakları üzerine yeniden inşa edilerek vapur iskelesi olarak yeniden yapıldı.

7-     Şimdiki İnönü caddesi ile Mehmetçik Bulvarı ilk asfalt kaplama yapıldı.

8-     Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Heykelinin kaidesi yapıldı.

Osman Günel 

1-     Atatürk Heykelinin kaidesine heykel oturtuldu.

2-     Şimdiki Merkez Komutanlığı binası tamirden geçirilecek belediye binası olarak kullanılmaya başlandı.

Nazım Demircioğlu

1-     Şimdiki Halk Bahçesi kamulaştırılarak halka açıldı.

2-     Eski otogarın olduğu yerde bulunan mezarlıklar halen elektrik santrali ve yüksek okulun bulunduğu yere nakledildi.

İhsan Berkin

1-     Şimdiki Aynalı Çarşının bulunduğu yere sebze hali yapıldı.

2-     Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi’nin bulunduğu alanda otobüs yazıhanesi tesis edildi.

3-     Merkez Komutanlığı olan eski belediye binası askeriye tarafından kamulaştırıldıktan sonra belediye eski Su Otobüs Binasının karşısındaki Şakir Fenercigil’in evine taşınarak burada hizmete devam etti.

4-     Eski Alman sokağı denilen şimdiki Ziveriye sokağında bir bina satın alınarak belediye oraya taşınıldı.

5-     Eski otobüs garajının çevre duvarları yapıldı.

Naci Dura

1-     Eski mezarlıklar yanında elektrik santrali yağıldı.

Nadir Sunaylı

1-     Eski otobüs garajının içine kapalı dükkanlar ve sundurma yapıldı

2-     Su şebekesi yenilendi.

3-     24 saat süreyle şehre ilk defa devamlı elektrik verildi.


 

Haydar Pakel


1-     Şehrin çarşı caddesi Arnavut kaldırımı ve parke kaldırımı olarak döşendi.

2-     Şehir Lokantası ve Etibank’ın olduğu yer Balıkhane olarak inşa edildi.

3-     18 Mart 1953 depreminden sonra Ziveriye sokağındaki belediye binası hasar gördüğünden şimdiki şehir lokantasına taşındı.

Sadi Fenercigil

1-     Eski Hükümet binası satın alınarak belediye dairesi oraya taşındı.

2-     18 Mart tepesinde ışıklı Atatürk profili yapıldı.

Nazmi Dolunay

1-     İlk şehir hoparlör şebekesi yapıldı.

Hakkı Nevzat Baykal

1-     Çanakkale’de ilk defa Troya Fstivali düzenlendi.

Cumhuriyet alanındaki Atatürk Anıtı 1930 yılında Belediye Başkanı Veli Yaşin zamanında sipariş edilmek suretiyle Güzel Sanatlar Akademisi öğretmenlerinden Nejat Sirel tarafından yapılmış ve 1934 yılında Çanakkale’ye getirilip, anıtı kaidesi ise bu tarihten sonra yapılmaya başlanıp 23 Ekim 1937 tarihinde zamanın Belediye Başkanı Osman Günel tarafından açılışı yapılmıştır.

Reşat Tabak
1- Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin Kuruculuğu ve Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüştür.
2- Halk ekmek fabrikaları” ve “Tanzim Satış Mağazaları” birliği iktisadi girişim projeleri olarak geliştirilmiş, Çanakkale’de ve diğer üye belediyelerde uygulanmıştır.
3-Türkiye Belediyeler Birliği’nin kuruluşuna öncülük etmiş, Belediye Gelirleri Yasası’nın hazırlanmasında çalışmış ve yasanın kanunlaşmasında emek vermiştir.
Reşat TABAK ayrıca; öğrencilerin barınma sorunu ve öğrencilere yönelik burs çalışmaları, kardeşkent ilişkileri, imar konuları, sokak isimleri, şehrin ihtiyaçları ve özelliği doğrultusunda çok sayıda çalışma gerçekleştirmiştir.