CANAKKALE

Zabıta Müdürlüğü
Müdür : Mustafa ADA

  

ÇANAKKALE BELEDİYESİ  

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Zabıta Müdürlüğü Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini,belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun,tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve ayrıca Belediyenin karar organları (Meclis-Encümen) tarafından alınan kararları uygulamakla yükümlüdür.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 
 

ZABITA MÜDÜRÜ

Mustafa ADA

 

            

Zabıta Amiri                                                         Zabıta Amiri

     Sevil HOŞGÖR                                                  Gürsel YURTTAŞ

                                                

 

           

Zabıta Komiseri                                           Zabıta Komiseri

Nufel TEKİN                                                 İsmail SEZER

 

ZABITA PERSONELİ

 


 

ZABITA RUHASAT-ŞİKAYET ve TRAFİK AMİRLİĞİ:


 

Sevil HOŞGÖR

Zabıta Amiri


 

Nufel TEKİN

Zabıta Komiseri


 

RUHSAT EKİBİ

 

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre belediye sınırları içerisinde açılan Sıhhi,Gayri Sıhhi ve Umuma Açık işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.

 ALO 153 ZABITA                                                ŞİKAYET EKİBİ

        

 

24 saat görevli bulunan alo 153 zabıta hattı Belediye yetki ve sorumluluğunda bulunan kanunlarla desteklenmiş her türlü şikayet merci olup . Sahada bulunan 3 motorize zabıta memuru ile görev yapmakta ve sahada bildirilen şikayetlerin giderilmesi amacıyla görevini sürdürmektedir.

  

TRAFİK EKİBİ

1 Trafik aracı 3 memur ile Çanakkale belediyesi sınırları içerisinde Kent trafiğine katkı sağlamak Belediye birimlerinin her türlü çalışmalarında gerekli güvenlik önlemlerini almak . Müteahhit firmaların çalışmalarındaki güvenlik önlemlerinin kontrolünü yapmakla görevlidirler.

ZABITA DENETİM ve SAHA AMİRLİĞİ

Gürsel YURTTAŞ

Zabıta Amiri

  

İsmail SEZER

Zabıta Komiseri

 

Belediyemiz ve mücavir saha içerisinde bulunan ruhsatsız faaliyeti bulunan iş yerlerinin tespitini sağlamakla ve açılan iş yerlerinin denetiminin yapılması ile görevlidirler. Ayrıca haftanın 3 günü kurulan halk pazarlarında gerekli denetim ve asayişini sağlamak. Şehrimizin giriş çıkışlarında bulunan yaş sebze ve meyvelerin fatura denetimlerinin sağlanması. Belediye sınırları içerisinde bulunan işgal,izinsiz faaliyet,dilenci,kaçak inşaat ve seyyar gibi işlemleri takip etmek.

DENETİM EKİBİ

 

PAZAR EKİBİ