Anasayfa | Site Haritası

Çanakkale Belediye Başkanlığı Bünyesinde Hizmet Alımı İle Çalışan Personelin İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı Duyurusu İlan Metni...

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24’üncü maddede belirtilen, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan Personelin Belediye Şirketinde İçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Tebliğin, Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı başlıklı 39’uncu maddesi uyarınca, ekte sunulan listelerde sınava katılması uygun görülen personelin; 696 Sayılı KHK, gereği Arşiv Araştırması henüz netice edilememiştir.  Arşiv Araştırması olumsuz (Menfi) olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecek, ayrıca, 696 KHK’da belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların geçiş işlemi yapılsa dahi iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır. Ekli listelerde belirtilen kişilerin Sınav günü ve saatinde, sınav yerinde hazır bulunmaları, yanlarında kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.Her türlü görüntü ve ses kayıt cihazı (cep telefonu, kamera vb.) sınav salonuna alınmayacağından getirmemeleri önemle rica olunur. Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Bilginizi rica ederiz.

 

ÇANAKKALE BELEDİYESİNDE HİZMET ALIM İHALESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMAKTA İKEN 696 KHK KAPSAMINDA BELEDİYE ŞİRKETİNE GEÇİŞ YAPACAK PERSONELDEN 13 MART 2018 TARİHİNDE SINAVA GİRECEK PERSONEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI