Anasayfa | Site Haritası

Ekim 2017 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:

 

138 Karacaören Köyü, H16C-10D-4C pafta, 1414 parselde 2536,254 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4B pafta, 607 adada 2536,255 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4B pafta, 124 ada, 9-10 parsellerde 2536,256 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin uygulanmak üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

139 Sermaye Arttırımı oybirliği ile karar verildi

140 Sermaye Tamamlanması oybirliği ile karar verildi.

141 Ödenek Aktarma oybirliği ile karar verildi

142 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Barbaros Mahallesi 32L-2D pafta 1086 ada, 113 parselde kayıtlı taşınmazın kat karşılığı verilmesi oybirliği ile karar verildi.

143 Hizmet Alım İhalesinin ve süresinin belirlenmesi oybirliği ile karar verildi.

144 Ölçü Ayar Memurluğunun talebi oybirliği ile karar verildi.

145 S.S. 18 nolu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin zam talebi incelenmesinin devamına oybirliği ile karar verildi.

146 Barbaros Mahallesi H16C-14A-4C pafta, 870 ada, 88 parselde bulunan Çocuk Bilim Merkezi Alanında kitle işlenmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

147 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/130 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesi devam eden, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A ve H16C-14D-2B pafta, 244 ada, 1 ve 2 parseller ile 115 ada, 22 parselde, 2536,237 ve 2537,47 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

148 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Doğalgaz basınç düşürme istasyonlarının 2536,249 ve 2681,16 PİN numaralı uygulama imar planlarına işlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

149 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 871 ada, 68 parselde 2536,243 ve 2537,53 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

150 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A pafta, 1017 ada, 28 parselde 2536,244 ve 2537,54 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.

151 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-9D-4D pafta, 175 ada, 7 parselde 2536,246 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.

152 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1B ve H16C-14B-2A pafta, 1133 ada, 11 – 12 parsellerde 2536,247 ve 2537,55 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.

153 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Fevzipaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 168 ada, 26 parselde 2536,248 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.

154 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1D pafta, 213 ada, 17 parselde 2536,250 ve 2537,56 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

155 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Güzelyalı Köyü, 27J-2C pafta, 137 ada, 1 – 2 parsellerde, 2681,17 ve 2682,6 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.

156 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, İsmetpaşa Mahallesi, H6C-14A-1B pafta, 255 ada, 3- 13- 14 parsellerde, 2536,251 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

157 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Karacaören Köyü, H16C-9C-3C pafta, 2351 parselde, 2536,252 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile red edildi.

158 Kasım 2017 Meclis gün ve saati 02 Kasım Perşembe günü saat: 17.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

159 İl Genel Meclisinin Prensip Kararı hakkında görüşme yapılması oybirliği ile kabul edildi.

160 Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar İmar Plan Notlarında düzenleme yapılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

161 Hizmet alım ihalesinin ve süresinin belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

162 GESTAŞ Deniş Ulaşım A.Ş.’nin geçiş ücretleri zammı hakkında önerge oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Ülgür GÖKHAN                          Bilge ŞİMŞEK                 Rebiye ÜNÜVAR

Belediye Başkanı                           Katip Üye                          Katip Üye