Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

04.10.2017 Tarihli Meclis Gündemi...

04/10/2017


GÜNDEM--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3- Sermaye Arttırımı.

4-Sermaye Tamamlanması.

5- Ödenek Aktarma

6-Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Barbaros Mahallesi 32L-2D pafta 1086 ada,  113 parselde kayıtlı taşınmazın kat karşılığı verilmesi talebi.

7-Hizmet Alım İhalesinin ve süresinin belirlenmesi.

8-Ölçü Ayar Memurluğunun talebi.

9- S.S. 18 nolu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin zam talebi

10-Barbaros Mahallesi H16C-14A-4C pafta, 870 ada, 88 parselde bulunan Çocuk Bilim Merkezi Alanında kitle işlenmesi teklifi.

11-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/130 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesi devam eden, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A ve H16C-14D-2B pafta, 244 ada, 1 ve 2 parseller ile 115 ada, 22 parselde, 2536,237 ve 2537,47 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

12-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Doğalgaz basınç düşürme istasyonlarının 2536,249 ve 2681,16 PİN numaralı uygulama imar planlarına işlenmesi teklifi

13-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Barbaros Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 871 ada, 68 parselde 2536,243 ve 2537,53 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

14-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A pafta, 1017 ada, 28 parselde 2536,244 ve 2537,54 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

15-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4C pafta, 870 ada, 166 parselde 2536,245 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

16-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-9D-4D pafta, 175 ada, 7 parselde 2536,246 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi.

17-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1B ve H16C-14B-2A pafta, 1133 ada, 11 – 12 parsellerde 2536,247 ve 2537,55 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

18-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Fevzipaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 168 ada, 26 parselde 2536,248 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi.

19-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Çınarlı Köyü, 29K-4C pafta, 1449 parselde 2681,15 ve 2682,5 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik tekilifi.

20-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1D pafta, 213 ada, 17 parselde 2536,250 ve 2537,56 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

21-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Güzelyalı Köyü, 27J-2C pafta, 137 ada, 1 – 2 parsellerde, 2681,17 ve 2682,6 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

22-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, İsmetpaşa Mahallesi, H6C-14A-1B pafta, 255 ada, 3- 13- 14 parsellerde, 2536,251 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

23-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Karacaören Köyü, H16C-9C-3C pafta, 2351 parselde, 2536,252 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

24-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9B-3A ve H16C-9B-3D pafta, 450 ada, 46-136-139-144 parsellerde, 2536,253 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

25-Kasım 2017 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.