Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Eylül 2017 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...

EYLÜL 2017 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ
--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:
123 Doğalgaz basınç düşürme istasyonlarının 2536,249 ve 2681,16 PİN numaralı uygulama imar planlarına işlenmesi teklifi
Barbaros Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 871 ada, 68 parselde 2536,243 ve 2537,53 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.
Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A pafta, 1017 ada, 28 parselde 2536,244 ve 2537,54 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.
Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4C pafta, 870 ada, 166 parselde 2536,245 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.
Kemalpaşa Mahallesi, H16C-9D-4D pafta, 175 ada, 7 parselde 2536,246 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi.
İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1B ve H16C-14B-2A pafta, 1133 ada, 11 – 12 parsellerde 2536,247 ve 2537,55 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.
Fevzipaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 168 ada, 26 parselde 2536,248 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi.
Çınarlı Köyü, 29K-4C pafta, 1449 parselde 2681,15 ve 2682,5 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik tekilifi.
Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1D pafta, 213 ada, 17 parselde 2536,250 ve 2537,56 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.
Güzelyalı Köyü, 27J-2C pafta, 137 ada, 1 – 2 parsellerde, 2681,17 ve 2682,6 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.
İsmetpaşa Mahallesi, H6C-14A-1B pafta, 255 ada, 3- 13- 14 parsellerde, 2536,251 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.
Karacaören Köyü, H16C-9C-3C pafta, 2351 parselde, 2536,252 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.
Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9B-3A ve H16C-9B-3D pafta, 450 ada, 46-136-139-144 parsellerde, 2536,253 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.
124 Bebek Emzirme ve Bakım Kabinlerinin protokolünün yenilenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
125 S.S. 18 nolu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin zam talebi Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.
126 12/02/2013 tarih 2013/29 sayılı meclis kararında “Araç değişimleri tamamlanana kadar 5 yaşını dolduran araçların her yıl TÜVTÜRK Muayene İstasyonları ve yetkili servisten toplu taşımaya uygunluk raporu almaları gerekir.” Kararındaki “ve”nin “veya” olacak şekilde revize edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi
127 Şehit Özel Harekat Polis Memuru Emre BAĞCI isminin yeni yapılacak olan parka verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
128 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Barbaros Mahallesi 870 ada, 88 parselde kayıtlı taşınmazın Çocuk Bilim Merkezi Olarak kullanım süresinin belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.
129 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Barbaros Mahallesi 870 ada, 88 parselde kayıtlı taşınmazın Çocuk Bilim Merkezi Olarak Dr.(Hacı) İbrahim Bodur Kale Seramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ile protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ve protokol taslağının meclis ce onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
130 Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 2017/118 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesi devam eden, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A ve H16C-14D-2B pafta, 244 ada, 1 ve 2 parseller ile 115 ada, 22 parselde, 2536,237 ve 2537,47 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.
131 Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 11.12.2014 tarih ve 73924811-310.01/624 sayılı yazısı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C 14D ve H16C 14A pafta, 2537,51 PİN numaralı, Barbaros kıyı kısmında nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.
132 Ekim 2017 Meclis gün ve saati 04 Ekim Çarşamba günü saat:18.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
133 Karacaören Köyü ve İsmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çayır Dere ve Alahır Deresi dere yataklarının 2536,242 PİN numaralı imar planına işlenmesi oybirliği ile karar verildi.
134 Fevzipaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 148 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmazın 2016-2020 Yılları Kamulaştırma Programına eklenmesi teklifi oyçokluğu ile karar verildi.
135 Belediye Başkanımız Ülgür GÖKHAN’ın Danimarka’da gerçekleşecek olan teknik geziye görevlendirilmesi oybirliği ile karar verildi.
136 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulması oybirliği ile karar verildi.
137 Hizmet Alım İhalesinin ve Süresinin belirlenmesi oybirliği ile karar verildi.Ülgür GÖKHAN Bilge ŞİMŞEK Birten SARIBAŞ
Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye